www.lokalmagasinet.no NYHETER | En kvart million besøk! Ma. 30. nov. 2020
Meny

En kvart million besøk!

Publisert 06.01.15 Etter 12 år med sammenhengende vekst har Lokalmagasinet.no nådd en milepæl som virket nesten uoppnåelig bare for få år siden: En kvart million besøk på årsbasis! Rett nok manglet det litt, men ikke mer enn et dårlig dagsbesøk, da vi tok farvel med 2014. Så vi runder av til 250.000 med den aller beste samvittighet.

Alene i desember var det litt over 24.000 besøk. Bare én gang tidligere, i september 2011, har månedsbesøket vært høyere.

I julemåneden hadde LM 174.236 sidevisninger, noe som betyr at det ble lastet ned 7,3 LM-sider (URL) i snitt på hvert besøk.

Det betyr at LM har et arkiv som er gull verdt, og at det genereres et stort antall besøk fra søkemotoren Google.

Serverrapporten for desember viser at det var trafikk på hele 6205 URLs, inkludert et mindre antall sider som benyttes i redigeringen online. Tilsvarende tall for november var 5574.

Her er noen tall som illustrerer besøksveksten:

► For bare sju år siden jublet vi for 60.000 besøk. Året etter, i 2008, endte vi på 85.000.

► I 2009 nådde vi såvidt 100.000 før året var slutt. Det ble opplevd som litt magisk for et uavhengig og lokalt basert nettsted startet på idealistisk basis. Og uten annet enn såkalt humankapital og teknisk fødselshjelp i form av en enkel publiseringsløsning til hyggelig pris.

Men deretter sa det pang, og bare to år senere var besøket doblet! 200.000 besøk for året ble for sikkerhets skyld passert allerede i midten av desember 2011.

En fortsatt vekst av denne klassen tar vi ikke på noen måte for gitt. Tvert imot ruster vi oss strategisk til å møte en konkurransesituasjon som er i radikal endring både journalistisk og i måten innhold distribueres på.

Vi har derfor startet det nye året med å strekke kjølen for et prosjekt som skal legge grunnen for å trygge det som er oppnådd, og en videre vekst, basert på et bedre og bredere innhold. Men uten å ta oss vann over hodet økonomisk sett.

Målet er enkelt sagt at arbeidet med nettstedet skal kaste litt av seg og at vi kan si farvel til budsjetter på sparebluss. Dette håper vi å kunne si mer om før 1. halvår er slutt.

Svein-H. Strand

Redaktør og utgiver

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland