www.lokalmagasinet.no NYHETER | En gordisk knute! To. 29. okt. 2020
Meny

En GORDISK knute!

Publisert 19.09.15. Oppdatert 13:57. Endret 20:37 (Reporter Svein-H. Strand) Forhandlingene om et "styringsdyktig flertall" i Vestby kommune kan være avsluttet i dag eller i morgen, men kan trygt sies å være en gordisk knute.

► Konstellasjoner som ville budt seg fram som spiselige alternativer i de fleste andre kommuner, i alle fall for velgerne, er i utgangspunktet ikke aktuelle i Vestby på grunn av "bannbuller" mot begge de fremste ordførerkandidatene:

► Sittende ordfører John A. Ødbehr (H) gjennom to perioder med høy, men lovlig bruk av innvilget kommunal gratistelefon, og Arbeiderpartiets Tom A. Ludvigsen.

Sistnevnte også med ordførervervet i to ganger fire år på CV-en. Kanskje landets eneste ordførerkandidat som i sin ordførertid bl.a. har opplevd å bli bedt av kommunestyret om å vurdere å fratre vervet.

► Oppfordringen var innbakt i et sjeldent sterkt mistillitsvedtak etter at Ludvigsen i mars 2003 slo ned pubgjest, deretter fortalte pressen bare halve sannheten og til slutt måtte vedta en bot på 7000 kroner.

Men en gordisk knute er bare tilsynelatende umulig å åpne. Her kan åpningen bli at Vestby får historiens første kvinnelige ordfører.

Blir det Bente Bakke fra Miljøpartiet De Grønne? Dette i en borgerlig flertallsblokk på 18 (12 fra H, Frp, KrF) der både Bygdelista med sine utbrytere (fire ble innvalgt) fra Høyre inngår i tillegg til MDGs to?

► En egen gordisk knute kan være hvem som skal være varaordfører i en slik blokk. Høyres førstemann John A. Ødbehr eller Frps Trygve Thorsen som i dag? Eller Høyres andremann etter personstemmer og slengere, Pål Engeseth? En samlet "ordførerpakke" der Høyre vil ønske kompensasjon gjennom en sterk representasjon i bl.a. et viktig organ som plan- og miljøutvalget, og med Ødbehr som fast medlem?

Eller skal vi også få en kvinnelig varardfører, Bygdelistas Eirin Stuhaug Bolle som typisk for situasjonen i Vestby tapte klart for Ødbehr i Høyres særskilte nominering av ordførerlandidat for bare noen måneder siden?
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland