www.lokalmagasinet.no NYHETER | En drivkraft er gått bort Sø. 27. sep. 2020
Meny

En drivkraft er gått bort

På Facebook ble dødsbudskapet publisert sammen med denne tegningen laget av en ukjent kunstner, trolig i forbindelse med et utenlandsopphold i 1994. Den gjenbrukes her med tillatelse fra de pårørende.

(07.01.18. Senest oppdatert 15:06) (Av Svein-H. Strand) Eric Sundt-Johannesen, en drivende kraft i lokalsamfunnet fra slutten av 1970-tallet og gjennom 1980- og 1990-tallet, er gått bort. Han ble 80 år gammel. Som organisasjonsmenneske hadde han en spennvidde som var uvanlig stor: Fra lokalpolitikk som folkevalgt for Vestby Høyre til organer i den katolske kirke med basis i menigheten i Moss.

Nyheten som en representant for familien kunngjorde på Facebook i går kveld skapte derfor sorg blant mange, og kommentarfeltet med kondolansehilsener vokste seg stort før kvelden ble natt.

Han og kona Grete bosatte seg i Son i 1976. Her fikk Eric også et langt og godt pensjonistliv, selv om helsa sviktet den siste tiden. Han vil bli husket og savnet som en positiv organisasjonsbygger, for å bruke et samlebegrep. Frittalende om forhold i det nære, likevel raus i å ta til seg andre synspunkter enn sine egne.

Som folkevalgt ble det to perioder for Høyre i Vestby kommunestyre, fra 1984 til 1991. Og i det daværende kulturstyret satt han tre perioder, én periode som leder.

Kulturinteressene fikk han dekket i godt monn. Ikke minst som medlem av prosjektgruppa for Son Kystkultursenter; senere som leder av kystkultursenterets styre.

Og han ble leder i stiftelsen Vestby Prestegårds Venner og var blant dem som startet Kiwanis Club. Der ble han den første president.

En venn av folkehøgskolene var han sannelig også, og ved Follo folkehøgskole i Vestby ble han leder av styret i en periode.

I St. Mikael katolske menighet i Moss visste man også å gjøre nytte av en slik ressurs på ulike poster, og han ble valgt inn som menighetens faste representant i den katolske kirkes pastoralråd.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland