www.lokalmagasinet.no NYHETER | ELDRE NYHETSSAKER | Blant de beste i landet? Ti. 26. mai 2020
Meny

 OPPSLAGSFOTO: Fra Vestby.kommune.no. ILLUSTRASJONSFOTO nedenfor: Fra Stock.exchng

Måltidsregimet ved Vestby sykehjem:

Blant de beste i landet? 

Publisert 17.04.08 (LM Reporter Svein-H. Strand) – Det er ikke økonomien som avgjør hvilket mattilbud Vestby sykehjem har. Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende er at det serveres god og veltillaget mat, forteller resultatområdeleder Torhild Kongshaug ved Vestby sykehjem til Lokalmagasinet.no.

I mediene har det nylig vært fokus på måltidsrutiner ved sykehjem. Et tilsyn i Rogaland avdekket at måltidene var for få i forhold til disse brukernes spesielle behov, og dagens siste måltid for tidlig.

Det ble antatt at dette forholdet gjaldt de fleste av landets kommuner.

På denne bakgrunn har vi bedt Vestby sykehjem om en  orientering om hvilke målidsrutiner som gjelder der, om det er forbedringer betjeningen kunne ønske å få gjennomført på dette området og om det ligger føringer i økonomi bak måltidsrutinene som gjelder i dag.

EGET STORKJØKKEN (Foto fra Vestby.kommune.no)

Av den detaljerte redegjørelsen vi har fått fra Torhild Kongshaug (bildet), framgår det:

♦ Vestby sykehjem drifter eget storkjøkken som leverer varm mat til enhetene hvor pasientene bor hver dag, inklusive lørdag og søndag.

Måltidene med tørrmat organiseres på den enkelte enhet hvor det bor ni-ti pasienter.

Pasientene smører sin egen mat når de er i stand til det.

Det serveres tre hovedmåltider per dag. I tillegg serveres diverse mellommåltider.

MÅLTIDENE GJENNOM DAGEN
Frokost: Mellom kl. 8.30 og 10.00. Formiddagskaffe: Ca kl. 11.00. Middag: Mellom kl. 12.45 og  14.00. Ettermiddagskaffe: Ca kl. 16.00. Kveldsmat: Mellom kl. 18.00 og 19.00. Lørdager serveres det varm kveldsmat.

Det gis ekstra næringsdrikk for dem som har behov for det grunnet redusert næringsinntak.

Det gis tilbud om kaffe og kjeks på morgenen når pasientene står opp, før frokost.

Etter kveldsmaten serveres "rett i koppen" eller annen mat, eks. smørbrød, hvis noen ønsker det.

Hvis noen ønsker nattmat, så får de også tilbud om dette.

– Vi har forsøkt med organisert sent kveldsmåltid, men det var ingen som ønsket det, tilføyer Torhild Kongshaug.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland