www.lokalmagasinet.no NYHETER | Eiendomsskatt næring sikrer økonomibalanse Lø. 31. okt. 2020
Meny

Eiendomsskatt næring sikrer økonomibalanse

Publisert 10.12.14. Oppdatert senest 16:08. (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune er i økonomisk balanse i planperioden 2015-2018 ved hjelp av eiendomsskatt på næring, fastslår rådmannen. Han mener grunnlaget for en bærekraftig utvikling i økonomien "synes å være til stede".

Likevel: Netto driftsresultat for perioden ligger også denne gang "vesentlig under" Fylkesmannens anbefalinger. Men med et "relativt stort disposisjonsfond", mener rådmannen at det budsjetterte resultat er stort nok.

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal ligge på mellom 3 prosent og 5 prosent.

Korrigert for den store bruken av fond til vedlikeholdsformål i 2015, ville netto driftsresultat for Vestby vært på bare 1,3 prosent første år i perioden.

Dette anslaget baserer seg på rådmannens budsjettforslag. Ennå er det ikke vist hvordan rådmannens tall slår ut med langtids-budsjettet som kommunestyret vedtok mandag og som er preget av nøkternhet og stigende grad av sparing gjennom perioden. (Saken nedenfor.)

Kommunen vil, etter rådmannens forslag, ha et negativt netto driftsresultat mot slutten av planperioden. Rådmannen mener forklaringen på dette delvis er "den store bruken av fond til vedlikehold".

 Brøt ikke ut av borgerlig BUDSJETTSAMARBEID

Publisert 09.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) I behandlingen av kommunens langtidsbudsjett stemte i går utbryterne fra Høyre sammen med posisjonen H, Frp. V og KrF. Hovedlinjene i det rullerende langtidsbudsjettet, denne gang for årene 2015-2018, ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Sammenliknet med rådmannens forslag er det et nøkternhets-budsjett i 17 punkter og som legger opp til en stigende grad av besparelse gjennom perioden. Gjeld skal nedbetales gjennom salg av næringseiendommer. Boligveksten skal omsider bremses, med særlig fokus på sørkommunen med Hølen, Son og Brevk skolekrets.

Oposisjonen, Ap, Sp og V, fikk etter gruppemøter lagt inn noen av sakene fra sitt fellesforslag.

Det skal enda en gang søkes om tippemidler til Son Kulturkirke som ble innviet 1. søndag i advent. Det er snakk om rundt tre millioner kroner for å få kirkebygget helt ferdig, i tråd med det byggekomiteens leder Pål Engeseth (H) har opplyst i sin redegjørelse for LM om den materielle situasjon. Det skal også søkes om midler til å opparbeide et såkalt livssynsnøytralt rom. Her er det snakk om opptil 800.000 kroner.

Opposisjonen ville bl.a. starte planlegging av en ny ungdomsskole i Son-området allerede i 2015.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland