www.lokalmagasinet.no NYHETER | Egen skjærgårdstjeneste for Vestby? Sø. 27. sep. 2020
Meny

Egen skjærgårdstjeneste bedre og billigere for Vestby kommune?

LM illustrasjonsfoto, fra Kjøvangen: Svein-H. Strand

Publisert 05.11.12 Kan Vestby forvalte sin skjærgård bedre enn den veldrevne interregionale Skjærgårdstjenesten som ligger under Oslofjordens Friluftsråd? Dette er et spørsmål politikerne nå skal ta stilling til i forbindelse med bl.a. at Skjærgårdstjenesten skal omorganiseres og få flere oppgaver.

♦ Rådmannen er i tvil om dette vil være et godt alternativ for Vestby.

Kanskje kan kommunen selv forvalte disse arealene rimeligere og mer effektivt, sier rådmannen i sitt saksframlegg. RO Kommunalteknikk har i dag "en dialog" med Son havnekontor om assistanse med båt for å drifte friluftsområder.

Dette ser ut til å kunne være en mer fleksibel ordning, heter det i saksframlegget fra plansjef Lars Grimsgaard.

I Plan- og miljøutvalget ble saken enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsvotering etter et fellesforslag fra Pål Engeseth (H).

Saken kommer opp i kommunestyret 11. november.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland