www.lokalmagasinet.no NYHETER | Drøyer med Oliven-kommentar Lø. 16. jan. 2021
Meny

Drøyer med OLIVEN-kommentar(15.10.18. Oppdatert 15:48) En henvendelse der LM ber om en kommentar til det vi har skrevet om de gjennomførte tiltakene på Café Olivens uteareal siden 2007 ble sendt til Vestby-rådmannen onsdag. I dag mandag var henvendelsen ikke besvart etter to purringer.

Som vedlegg til purringen i formiddag lå det et notat vi la til grunn der det redegjøres for utnyttelsesgraden og korrekt måte å beregne denne på.

I et annet vedlegg: Et kartutsnitt (bildet) med data for de seneste tiltakene.

Det spørres i dag også om det er aktuelt å gjennomføre en stedlig befaring i "Olivenlunden".


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland