www.lokalmagasinet.no NYHETER | Drøye påstander får stå uimotsagt i Vestby Avis Ti. 1. des. 2020
Meny

Drøye påstander får stå uimotsagt i Vestby Avis

(31.01.20) (Reporter Svein-H. Strand) Med utgangspunkt i kommunens behandling av den 10-15 år gamle byggesaken på eiendommen der Klubben Soon holdt til, i Brevikveien 7, publiserte Vestby Avis på nett 26. januar en oppsiktsvekkende drittpakke:

Et leserbrev med tilgang for både abonnenter og andre så ikke ut til å være verken innholdsmessig redigert eller moderert. Selv rådmannens navn står skrevet feil, senest i dag.

EN SMAKEBIT:

"Det som er så spesielt i Vestby kommune er at man sitter helt rolig og gjør ingenting med dette. Man har ingen dialog, ingen møter, man tar ikke telefonen, og svarer ikke på skriftlige henvendelser. PGE lager seg et regelverk som går på tvers av loven."

OG:

"Det er min oppfatning at PBE i Vestby kommune prøver å benytte denne loven som en straffelov, og prøver å finne flest mulig argumenter for å ikke godkjenne en slik sak, samt mange andre saker."

I bunnen ligger at en leilighet i Brevikveien 7 ikke kan tas i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kommunen har ikke fått dokumentert at tiltaket, slik det står i dag, er oppført som forutsatt i byggetillatelser og lovbestemmelser. Derfor har det heller ikke vært noen sluttkontroll der.

PÅLEGG OM OPPHØR AV ULOVLIG BRUK

Eierne fikk i desember i fjor  pålegg om at ulovlig bruk av den såkalte tilsynslelighet i øverste easje måtte opphøre innen 31. desember, og at det ville løpe dagbøter til dette skjer.

Det er i dag nøyktig ett år siden det ble ble avdekket i en befaring at leiligheten var tatt i bruk.

En uke senere, 7. februar, ble det sendt forhåndsvarsel om slike lovfestede tvangsmidler. Det vises i saksframstillingen også til et brev bygningsavdelingen sendte om dette i forkant, dagen før, der det presiseres at søknad om dispensasjon (midlertidig brukstillatelse) og tillatelse ikke er mottatt.

Eiernes advokat hevder at kommunen ikke har behandlet søknaden om ferdigattest. Men kommunen kan vise til at søknad om dette er behandlet og avslått 18. desember 2019. 

KLAGE AVSLÅTT MOT HØYRES TO STEMMER

I årets første møte i plan- og mijjøutvalget ble en klage på opphør av ulovlig bruk og vedtaket om tvansmulkt avslåttsli. Vedtaket var som foreslått av rådmannen. Det ble fattet mot Høyres to stemmer.

Har du lest innlegget I Vestby Avis, rådmann Sjur Authen?

Jeg har skumlest det, svarer han i en epost til LM i dag.

Kommer du eller andre av dine medarbeidere til å møtegå de grove/groveste påstandene om bygningsavdelingen som er av "generell natur"?

Nei.

Og hva med konkrete påstander om saksbehandlingen? Kan det være slik at innlegget er skrevet før rådmannens saksframstilling til utvalgsmøtet 20. januar forelå, slik man kan få inntrykk av?

Jeg har ingen formening om når innlegget ble skrevet. Påstandene til innsender får stå for hans regning, understreker rådmannen.

Han sier seg imidlertid "noe forundret over at innlegget ble publisert". Men tilføyer:

‒ Jeg kommer aldri til å legge meg opp i pressens prioriteringer og avgjørelser.

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland