www.lokalmagasinet.no NYHETER | Driveplikt ligger nå under jordloven Lø. 5. des. 2020
Meny

Driveplikt ligger nå under jordloven

Publisert 24.06.12 – Driveplikt er i dag hjemlet i jordlovens paragraf 8. Tidligere var den knyttet til konsesjonsloven. Det presiserer rådgiver Stein Sæter ved Landbrukskontoret i Follo i tilknytning til vår artikkel om Hauger gård og Petter Olsens "midlertidige" tilbakeflytting til Oslo.

– Petter Olsen driver driftsenheten Hauger/Ramme, og plan- og miljøutvalgets vedtak av 31.05.10 innebærer at han ikke personlig trenger å være bosatt på driftsenheten for å oppfylle boplikten. Den kan oppfylles ved at andre bebor driftsenheten. Dette er det åpnet for i konsesjonslovens bestemmelser, sier Stein Sæter.

Bakgrunnen for saken er at Olsen i mai 2009, etter mye om og men, fikk konsesesjon for kjøp av Hauger gård – forutsatt fem års bo- og driveplikt – etter å ha meldt flytting til Vestby i september 2008. Men i januar 2010 flyttet han tilbake til Oslo, som han da skatter til. Ifølge ham selv var det en midlertidig utflytting som det lå personlige grunner bak.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland