www.lokalmagasinet.no NYHETER | DRIFTSNOTISER fra margen Sø. 29. nov. 2020
Meny

Men den gang ei!

Torsdag 15.12.16 Arbeidsdagen ble i går avsluttet i den tro at den eksterne hjelperen hadde funnet og fjernet styggen som hadde tatt bolig i kodingen bak forsiden vår. "Usynlige" koder i midtfeltet!

Men så kommer en ny dag, med nye oppgaver på frontredigering. Ved halvfem-tiden ryker designet igjen. Og igjen må noe tas ut på forsidetoppen. Etter mye møye faller designet på plass igjen. Slik kan vi ikke lenger arbeide, med bl.a. en utdatert editor. Ny publiserer er bestilt for levering trinnvis eller komplett, bare det går fort. Red.

Kommer og går

Tirsdag 13.12.16 Vi har dessverre fortsatt ikke fått normal stabilitet på forsiden. Feilen på midtfeltet opptrer og forsvinner, henholdsvis når noe blir lagt ut og når, men ikke alltid, noe blir slettet nede på den faste forsidetoppen.

En både merkelig og frustrerende situasjon. Vi er i dag nødt til å oppdatere forsiden, og frykter at designet straks blir ødelagt av dette. Det jobbes nå både redaksjonelt og fra ekstern webmaster for å avdekke årsaken. I den forbindelse kan det bli aktuelt å strippe hele den faste forsidetoppen for å se hvordan den da responderer på en ny publisering. Dette vil eventuelt bli varslet. Red. 

Publiserer videre

Torsdag 08.12.16 For ikke å komme altfor langt bak produksjonsplanen, vil vi nå publisere endel nye saker mens det pågår feilretting for midtfeltet.

Som tidligere meldt blir det feil på designet så snart noe blir lagt ut. Det gjelder også reklamebannere som har vært tatt ut som et ledd i feilsøkingen.

Dette skjedde nå i formiddag da et banner kom på plass igjen. Vi beklager, men anser dette som en nødvendig kriseløsning. Alternativet ville vært å melde driftsstans inntil en normal forside var å plass.

Vi avventer nå en rapport fra webmaster etter systemkontroll. Red.

Trolig en større feil

Tirsdag 06.12.16 I jakten etter å avdekke hva som ligger bak problemet med midtfeltet, ser det ut til at vi har å gjøre med en større teknisk feil.

Hver gang det gjøres en endring, blir det spreng i designet. Og når vi tar ut et objekt, faller alt på plass igjen. Som leserne ser, er det ikke mye igjen på den faste forsidetoppen. Og nå er også to reklamebannere midlertidig parkert.

Det som skjer nå er at vår leverandør, som også er dataingeniør og vår eksterne webmaster, går inn i selve systemet for å finne og om mulig rette feilen.

Men utgangspunktet er at vi har en publiserer som er gått ut på dato. I dette ligger også at nye feil kan dukke opp etter at det akutte problemet er løst.

Svaret på dét vil selvsagt være at LM omgående blir koplet på en ny løsning. Dette vil i første omgang arte seg som en ny forside med såkalt sterk lenking som bru over til stoffet på de eksisterende URL-adressene. Red.

Midtfeltet ikke friskmeldt

Mandag 05.12.16 Arbeidet med å utbedre design-problemet på  LM-fronten har for det meste ligget i bero i helgen, men fortsetter i dag.

Det er helt på det rene at høyre spalte ikke er berørt av problemet som skaper feilen med horisontal spreng av designet. Spalten vil derfor bli benyttet til å publisere korte nyhetssaker til problemet er løst.

Inntil tidligere i dag sto det her en notis som ble lagt ut lørdag, om søndagens toårs-markering for Son Kulturkirke. Denne saken er flyttet til arkivmodulen nedenfor forsidetoppen. Det vil i dag bli gjort forsøk med en eller flere oppdateringer på midtfeltet for å se om det oppfører seg som det skal. Red.

LagreLagreLagreLagreSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland