www.lokalmagasinet.no NYHETER | Drev for kreditorers regning i betydelig grad? Lø. 31. okt. 2020
Meny

DREV FOR KREDITORERS REGNING i betydelig grad?

(02.06.18) Café Oliven AS kan se ut til å ha blitt drevet for kreditorers regning i betydelig grad fra begynnelsen av året og fram til konkursen, noe som er ulovlig. Hvor store de samlede krav er – etter at Kemneren i Follo nå har fått sitt fra "gjenkjøpet" av boet vil tegne seg i den første skiftesamlingen, onsdag 6. juni.

Som tidligere meldt i LM, var selskapet praktisk talt insolvent da første del av vedleveransen til den nye pizzaovnen ble levert 8.-9. januar. Allerede 4. januar avdekket Kemneren i Follo manglende betalingsevne da det ble forsøkt å få dekket skyldige skatter og avgifter gjennom utpanting.

12. februar ble den 1,7 tonn tunge italienske pizzaovnen levert med stor kranbil, og deretter montert og satt i drift. Kostnadene og om og eventuelt hvordan disse er dekket, blir et sentralt punkt i bostyrets gjennomgang av driften.

Krav i boet må være meldt innen 18. juni, framgår det av en kunngjøring i Brønnøysundregistrene. Kravene skal sendes til bostyreren, advokat Thomas Nortvedt, Postboks 34, 1401 Ski. Epost: tn@advokat-wessel.no. Skiftesamlingen 6. juni blir holdt kl. 10:45 i Follo tingrett, rettssal 5, Vestveien 22, Ski. Alle henvendelser om konkursen skal rettes til bostyreren.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland