www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dramatiske gjeldstall Sø. 27. sep. 2020
Meny

Dramatiske GJELDSTALL

Publisert 18.06.13. Vestby hadde i fjor en lånegjeld per innbygger på 53.767 kroner. Det er hele 48,5 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle landets kommuner. Og tallet er 13,2 prosent høyere enn snittet for de utbyggingspregede kommunene i Akershus. Holder vi Oslo utenom, ligger Vestbys lånegjeld 21,4 prosent over landsgjennomsnittet.

♦ Det viser de endelige økonomitallene fra Statistisk Sentralbyrås løpende kommune og stat-rapportering (KOSTRA).

Vestbys langsiktige gjeld tilsvarte så mye som 214,4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. For Akershus-kommunene var gjennomsnittet her på 189,4 prosent.

Vestby har i 2013 lånt seg mye mer opp etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember. Høyre følte seg her tvunget til å gi flertall for Arbeiderpartiets forslag. Dette for å unngå de omfattende kuttforslagene som Fremskrittspartiet ønsket. Og dermed økte lånegjelden med 15 prosent i ett jafs.


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland