www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dommen har falt Ti. 27. okt. 2020
Meny

DOMMEN HAR FALTBildet kan sies å være en visuell oppsummering av hvorfor lønnetreet, etter arboristens mening, ikke kan regnes for å være egnet til bevaring. (LM foto)

(01.10.19. Oppdatert senest 14:51) (Reporter Svein-H. Strand) Den minst 150 år gamle Spisslønna med adresse Kolåsveien 2 er verken beheftet med råte eller mekaniske skader. Men den har et vekstmønster med klare tegn på avtakende vitalitet, og er i "avviklingsfasen".

Det viser, kort fortalt, en tilstandsbedømming som arborist Erik Solfjeld har gjort for Statens Vegvesen basert på såkalt enkel visuell obervasjon.

Men det avgjørende for det karakteristiske treet inntil krysset med Løkkeveien og som mange soninger ønsker å få bevart, er den ugunstige beliggenheten.

► Det står på toppen og helt ut mot kanten av en 1,4 meter høy tørrsteinsmur. Og krona har "en betydelig overtyngde mot Kolåsveien", som det heter i arboristens notat. Treet har ikke mulighet for rotutvikling i retning mot veien. Forankringen til grunnen er dermed svekket.

‒ Det er også "høyst uskkert" hva muren vil tåle av trykk og bevegelser, understreker Solfjeld. Under disse forhold anslår han treets forventede levetid til å være mellom fem og ti år.

‒ Enhver form for inngrep i området der treet har sine røtter, eller i muren under og på siden av treet, vil bidra til å øke faren for rotvelt mot veien, konluderer vegvesenets argorist Erik Solfjeld.

Vegvesenets byggeleder Tore Steimoen sier det slik til Lokalmagasinet.no i dag:

‒ Vi må dessverre ta bort dette treet. For å få bygd fortau rundt hjørnet på Huitfeldtgården, må vi skyve fylkesveien litt mot Løkkeveien. Derfor må vi ta ned eksisterende tørrmur, grave oss litt inn og reetablere tørrmuren. Det vil si at vi gjør inngrep i rotsonen rundt treet.

Atskillig mer gunstig har arboristen tilstandsvurdert et asketre i grenseskillet mellom Kolåsveien 14 og veigrunnen. Dette kommer vi tilbake til.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland