www.lokalmagasinet.no NYHETER | Disse 5 deltok på møtet Fr. 4. des. 2020
Meny

Disse 5 deltok på møtet

Publisert 01.08.14. Oppdatert 02.08.14. Endret 22.09.14 (Reporter Svein-H. Strand) LM får opplyst at fire av Høyres 14 faste representanter i Vestby kommunestyre deltok i det hemmelige hjemmemøtet, nemlig Eirin Bolle, Bodil Holter, Jens Hvidsten og initiativtakeren, lokallagsleder Bjørn O. Skaug selv. I tillegg deltok vararepresentant Lasse Løw.

♦ Etterpå reiste man rundt og samlet seks underskrifter så å si ved dørene. Her ble det lagt tildels sterkt press på representantene. Det famøse "mistillitsforslaget" mot gruppeleder Eyde sto da signert av disse elleve:

Eirin Bolle (som også skal ha ført i pennen de sterke tanklagene mot gruppeleder Stig Eyde), Bodil Holter, Pål Engeseth, Henrik Engeseth, Anne Grethe Klæboe, Ian Burman, Bjørn Skaug, Jens Hvidsten, Lasse Løw, Johanne Dønnestad Hauge, pluss vararepresentant Knut Toftner.

Som opplyst i LM tidligere i dag, har Dønnestad Hauge trukket sin støtte til skrivet og levert en oppsiktsvekkende sterk beklagelse til Eyde som LM har fått opplest.

Trukket seg med beklagelse hadde i går kveld også Ian Burman og to til. Moss Avis publiserte i går skrivet i sin helhet i nettutgaven, også etter at flere hadde trukket sin støtte.

Et spenningspunkt i dag er hvem andre som trekker seg. Fokuset er særlig rettet mot lederen av det viktige plan- og miljøutvalget, Pål Engeseth.

Både Pål Engeseth og partileder Bjørn Skaug nevnes som aktuelle til å vippe Ødbehr av pinnen som partiets ordførerkandidat når nominasjonsmøtet holdes i september. Men først kommer oppvaskmøtet i kommunestyregruppa, og det skjer 26. august.

DE 14 INNVALGTE: Her er de 14 faste representantene fra Høyre i Vestby kommunestyre, i den rekkefølge de ble innvalgt i 2011: John A. Ødbehr, Tone B. Yrvum, Stig H. Eyde, Nneka Okoye. De fire førstnevnte var ukjent med fraksjonsmøtet. Videre i innvalgt rekkefølge: Henrik Engeseth, Pål Engeseth, Bjørn O. Skaug, Ian Burman, Eirin S. Bolle, Bodil Holter, Jens Hvidsten, Sally Burman, Lasse Løw, Mette Brynildsrud.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at siste innvalgte, Mette Brynildsrud, i 2012 flyttet bopel til like over kommunegrensen med Moss, på Sjøhagen. Hun pliktet dermed å si ifra seg plassen i Vestby kommunestyre. I kommunestyrets suppleringsvalg rykket første varamedlem Johanne Dønnestad Hauge opp som fast medlem.  


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland