www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dette koster "Strömstad-seminarene" Lø. 31. okt. 2020
Meny

DETTE KOSTER "Strömstad-seminarene"

Publisert 02.02.17. Oppdatert 17:47 og 00:28 03.02.17 (Reporter Svein-H. Strand) På Facebook pågår et friskt Vestby-lokalt ordskifte: Hvor mye av skattebetalernes penger bruker kommunen på det årlige budsjettseminaret med overnatting på Spa-hotell i Strömstad? 

Seks hundre tusen, mener flere. Og å sjekke beløpet hos kommunen selv, har knapt noen hensikt, mener noen, uten at vi skal utdype dette nærmere.

På henvendelse fra LM legger rådmann Sjur Authen fram tall for regnskapsførte kostnader i henholdsvis 2015 og 2016:

137.451 kr
143.324 kr

I TILLEGG kommer kjøregodtgjørelser for bruk av egen bil, med henholdsvis 18.000 og 20.000 kr per seminar. Ikke sjelden kjører flere sammen til og fra.

Etter kommunestyrevalget i 2015, der mange nye representanter kom inn, ble det også arrangert et Folkevalgteminar i Strømstad.

Dette kostet – også ifølge avlagt regnskap – 103.162 kr. 

DETTE FÅR DE FOR PENGENE

► Rådmannen ble bedt om å spesifisere de enkelte utgiftspostene, og hvor mange som deltok. Dette har han gjort slik:

Budsjettseminar 2016
Kostnad 137.451,-. Dekker mat, opphold og grupperom. Reiseutgifter vanskelig å anslå det i tilfelle må gås inn på hvert enkelt lønnsbilag. Egne biler ble brukt. Anslått kostnad på reise er 18 tusen. Invitert til seminaret var kommunestyret (35), rådmannens ledergruppe (14) og hovedtillitsvalgte (3). De som deltok var 30 fra kommunestyret, 12 fra rådmannens ledergruppe og tre hovedtillitsvalgte.
 
Budsjettseminar 2015
Kostnad 143.324,-. Dekker mat, opphold og grupperom. Reiseutgifter vanskelig å anslå det i tilfelle må gås inn på hvert enkelt lønnsbilag. Egne biler ble brukt. Anslått kostnad på reise er 20 tusen. Invitert til seminaret var kommunestyret med første vara (44), rådmannens ledergruppe (14) og hovedtillitsvalgte (3). Første varamedlem var innkalt da dette seminaret inngikk i folkevalgtopplæringen. De som deltok var 31 fra kommunestyret, 14 fra rådmannens ledergruppe og to hovedtillitsvalgte.
 
Folkevalgtopplæringsseminar 2015
Kostnad 103.162,-. Dekker mat, opphold og grupperom. Reiseutgifter vanskelig å anslå det i tilfelle må gås inn på hvert enkelt lønnsbilag. Egne biler ble brukt. Anslått kostnad på reise er 11 tusen. Invitert til seminaret var kommunestyret med første vara (44) og rådmannen. De som deltok var 31 fra kommunestyret og rådmannen.

HVORFOR IKKE PÅ EGNE TRAKTER?

– Hvorfor kan ikke seminaret kan holdes på våre trakter, Authen, for eksempel på Son spa? Er det fordi det er lagt politiske føringer for Strömstad-opplegget?

– Litt fra husken: Med ett unntak har kommunestyret de siste 14 årene lagt budsjettseminaret til et hotell. Dette har kommunestyret selv bestemt. Det har ikke vært politiske føringer på valg av sted, selv om de forskjellige ordførerne selvfølgelig har blitt orientert før endelig bestilling.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland