www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dette kan du gjøre med stemmeseddelen Fr. 4. des. 2020
Meny

Dette kan du gjøre med STEMMESEDDELEN

(Publisert 06.08.19. Oppdatert 14.08.19) (Av Svein-H. Strand) Etter valgloven av 28. juni 2002 kan PARTIENE ved kommunestyrevalg gi et visst antall kandidater et såkalt stemmetillegg, såkalt kumulering. Kandidatene får da et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som valglisten får i valget.

For de største kommunene kan inntil ti kandidater gis stemmetillegg. For de minste kommunene: Inntil fire kandidater.

På lister som valgstyret har godkjent skal disse kandidatnavnene stå først på lista, og med uthevet skrift.

VELGERNE kan ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved kandidatens navn.

► Å stryke navn slik en gjorde tidligere, er ikke tillatt. En stemmeseddel som er endret slik, blir forkastet.

Velgerne kan også føre opp navn fra andre valglister ("slengere"). Men ikke flere enn at de svarer til en firedel av det antall representanter som skal velges.

Håper å klatre NESTEN til topps!


LM Arkivfoto

(Publisert 06.08.19) (Reporter Svein-H. Strand) Tidligere ordfører i to perioder og partivinner i personvalget i 2015, John A. Ødbehr, opplevde denne gang det forsmedelige å bli nominert som nummer 11. Men er det håp i hengende snøre? - JA, sier og tror Ødbehr selv.

► Utgangspunktet er at det denne gang bare er ordførerkandidat Pål Engeseth, Son, som er forhåndskumulert på Høyre-lista.

Til sammenlikning så har Arbeiderpartiet forhåndskumulert hele seks av de øverste på lista. Det er det meste valgloven tillater for en kommune på Vestbys størrelse.

Dermed, tror Ødbehr, kan det åpne seg muligheter for å klatre nesten helt til topps ved hjelp av personstemmer og såkalte slengere fra velgere som bruker andre lister.

► Et stjerneeksempel lokalt er SVs daværende nestleder Bård Vegar Solhjell, Son; nummer 25 på lista for fire år siden. Personstemmer og slengere sendte ham helt opp til fjerdeplass. SV-lista fikk to fast innvalgte, og det betyr at Solhjell ble andre vararepresentant.

Solhjell har deltatt som vara på to møter i perioden som nå utløper. Men Ødbehr sikter høyere med velgernes hjelp.

► Et nesten like stort hopp gjorde Arbeiderpartiets Siri Hov Eggen. Med personstemmer fra Ap-velgere og slengere fra velgere som brukte andre lister, klatret hun fra 27. plass til nummer åtte av partiets 12 innvalgte på fast plass.

Nominasjonskomiteen har lagt det usedvanlig godt tilrette for "omkamp" etter et nominasjonsmøte der både Ødbehr og en annen av de sentrale i kommunestyregruppa gjennom fire år ble "sendt ned".

Stig Eyde heter han og havnet helt nede på 17. plass. Hvilke ambisjoner han selv har i dette valget vites ikke. Men en skal ikke se bort fra at både Høyre-velgere og andre ønsker å løfte også den særdeles aktive pensjonisten (73) godt opp på lista.

Eyde, som har ord på seg for å være en brobygger på tvers av partigrenser når det trengs, har denne perioden sittet i plan- og miljøutvalget for H sammen med Johanne Dønnestad Hauge.

"FAMILIEMOBILISERING"

Hvorfor skjedde så ikke dette på nominasjonsmøtet? Ødbehr mener forklaringen er at møtet i stor grad var preget av det han kaller "familiemobilisering".

‒ Javel, men vi hører at du på et tidspunkt forlot møtet, og hvorfor det?

‒ Det stemmer at jeg gikk fra møtet før det var ferdig. Det kan man jo mene hva man vil om, men situasjonen var "låst" samtidig som jeg hadde et annet møte jeg gjerne ville deta i.

Vestbys tidligere ordfører gjennom åtte sammenhengende år føler at han har mye ugjort i lokalpolitikken for partiet, men først og fremst for en kommune der mange store prosjekter skal finne sin løsning i den kommende perioden. Mer om det i del 2 av vårt intervju. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland