www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dette er forbudssonen Ti. 1. des. 2020
Meny

 Dette er forbudssonen

Publisert 31.12.15 Kommunens "rakettvedtak" fra 1993 beskriver ikke forbudssonen i Son særlig godt. Denne beskrivelse er lettere å forstå. Forbudet gjelder innenfor denne grensen, fra nord til sør:

♦ Fra brua over Hølenselva ("Såna" som det feilaktig står i vedtaket; Såna slutter jo i Hølen) og videre langs Kolåsveien.

♦ Videre oppover Kleiva til krysset med Storgata.

♦ Videre går grensen i linje som går "bak Son skole" som det heter, langs Skoleveien og til krysset med Feierbakken.

♦ Videre langs Feierbakken nedover til krysset med Storgata ved Son Kro.

♦ Videre langs Strandgata og "til sjøen", som det upresist eller direkte misvisende står i vedtaket.

Hele Strandgata videre opp til krysset ved Wittustoppen, med verneverdig trehusbebyggelse, skal vel i praksis være med som ytre forbudslinje i sør.


REGN MED FJELLSTADBAKKEN

Og hva videre fra Wittustoppen og oppover langs Fjellstadbakken? En verneverdig bebyggelse så det holder, men i vedtaket faktisk ikke nevnt som den sørlige grense dette absolutt bør være for forbudet.

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak var flere tilfeller av branntilløp i Sons gamle bebyggelse, særlig  nyttårsaften på grunn av fyrverkeri.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland