www.lokalmagasinet.no NYHETER | Der Bygdelista "ruler" Sø. 17. jan. 2021
Meny

Der BYGDELISTA "ruler"

(21.03.17) ANALYSE: Svein-H. Strand Bygdelista i Vestby har i den nye perioden dominert arbeidet og vedtakene i plan- og miljøutvalget i en grad som vekker oppmerksomhet utover det politiske miljø. Bygdelista, med utbrytere fra Høyre på de øverste plassene og med et diffust program, fikk inn fire representanter i det nye kommunestyret.

Det er ikke bare i plan- og miljøutvalget Thor E. Ombustvedt markerer seg.

Illustrasjonen er lastet ned fra en faksimile på Bygdelistas Facebook-side. En henvisning til en sak som sto i Vestby Avis i desember i fjor.

At de valgte å gå i posisjon med Aps Tom A. Ludvgsen som ordfører, ble belønnet med hele to av de sju plassene i det viktige plan- og miljøutvalget (PLM).

► I møtet 2. mars fikk Bygdelista enstemmige vedtak på fire benkeforslag fra utvalgets nestleder Thor E. Ombustvedt.


I tillegg sørget de for flertall i en sak der bare Høyres to stemte for rådmannens innstilling.

Dermed vant de fram med alternative vedtak i halvparten av sakene som sto på kartet denne gang. Et uvanlig trekk i det politiske helhetsbildet.


I én av disse sakene var det et forslag fra Bygdelistas Bodil Holter som ble enstemmig vedtatt i stedet for rådmannens.

En fellesnevner i den nye valgperioden er at Bygdelista, som i dette "Holter-vedtaket", ofte snur utfallet i klagesaker i klagernes favør. Her ble det gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for å bygge et svømmebasseng i et historisk bygnings- og kulturmiljø i Sentrumsveien i Vestby.

Men dispensasjonskravene er strenge, og holder begrunnelsene vann?

► Da er det interessant å merke seg at det er i et "Holter-vedtak" Fylkesmannen nå gjør noe så uvanlig som å be utvalget redegjøre for hva de egentlig mener med et bestemt avsnitt.

Det er ikke tilfeldig at dette vedtaket gjelder tidligere ordfører John A. Ødbehrs (H) garasjesak, der det ble søkt om godkjenning i ettertid for utførte arbeider.

Holter styres av et sterkt ønske om å markere seg positivt og "på bakkenivå" overfor velgerne. I Ødbehrs sak er det snakk om hevngjerrighet overfor en tidligere partifelle, sier en kilde i det politiske miljø. Det var ikke engang noe å diskutere.

Et annet interessant trekk ved utvalgets arbeid nå, er paradoksalt nok hvor ofte Høyres to medlemmer stemmer for Bygdelistas forslag i stedet for rådmannens innstilling.

► En logisk måte å tolke dette på, kan være at Høyre farer med harelabb over PLM-sakene når de blir drøftet i kommunestyregruppa i forkant. Alternativt at kommunestyregruppa primært stiller sine to fritt til å stemme som de lyster i saker som ikke skal videre opp til kommunestyret.

PLM er et typisk "arbeidende utvalg", og Bygdelista ber ofte om pause for å ha gruppemøte, noe man ikke ser hos Høyre.

Dette er de faste medlemmene, og de tre siste representerer den politiske opposisjon: Trond Finstad (leder), Ap; Thor Einar Ombustvedt (nestleder), BL; Karl Øyvind Trandem, Sp; Bodil Holter, BL; Johanne D. Hauge, H; Stig Eyde, H; Tore Hem, Frp.

► Ap har her gitt fra seg én plass ut fra styrkeforholdet etter kommunestyrevalget i 2015. At partiet sikret seg ledervervet, veier litt opp for dette.

Men som vi ser, så er nestlederens aktivitet med å fremme benkeforslag ikke det letteste å holde tritt med.

Ap hadde etter alt å dømme utarbeidet en felles plattform med Bygdelista for arbeidet i PLM. Men visste de hva de gjorde?
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland