www.lokalmagasinet.no NYHETER | DEN STORE VERDEN Sø. 27. sep. 2020
Meny

Bortenfor grinda venter mer å seFOTO fra nettstedet Ordsprak.se

Fra det lokale til den nære verden rundt oss må det aldri bli for langt. Det har vi tatt konsekvensen av med Lokalmagasinet.no helt fra starten av, da vi opprettet seksjonen Utenfor Son-området.
Relativt lite har skjedd innholdsmessig på seksjonen en stund. Det gjør vi noe med nå. Vi har også døpt den om, og den heter nå DEN STORE VERDEN. Da ble det veldig mye mer armslag, ikke sant?
I margmenyen t.v. ser du nå at seksjonen er inndelt i stoffgrupper som er navngitt med store bokstaver. Når du klikker på en slik "boks", kommer det opp lenker til innholdet.
Hilsen redaksjonen
 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland