www.lokalmagasinet.no NYHETER | Den rause omtrentlighet! Sø. 27. sep. 2020
Meny

Den rause omtrentlighet!

Publisert 17.11.16. Oppdatert 19:33 AKTUELL KOMMENTAR. Ved 12-tiden i går onsdag sendte jeg en e-post til rådmann Sjur Authen. Henvendelsen var en viktig oppfølging til hans svar om saker som har ligget ulovlig lenge ubehandlet hos bygningssjefen. 

► Det ble denne gang understreket
og begrunnet at det ville være "svært passende" å få svar før arbeidstidens slutt.

Så skjedde ikke, og det er nå gått enda en dag uten noe som helst svar fra verken rådmannen eller hans bygningssjef.

Er det en viss detektiv-virksomhet det står på i rådhuset?

Sykdom i tellekorpset?

Eller er det også her vakante stillinger som er problemet? 

Noe rundt dette hadde vært greit som foreløpig svar. Men som varslet publiserer jeg nå en kommentar som rådmannen så kan kommentere når og hvis det passer administrasjonen.

Jeg regner med at både rådmannen og leserne har forståelse for at det er ønskelig med en viss utdyping av hvor mange saker det er snakk om. For:

"En håndfull" må sies å være så omtrentlig som vel mulig i forhold til hva dette gjelder.

► Begrepet kan knapt knyttes til noe antall. Gjelder det da volumet?

► Det er videre et poeng, også for administrasjonen vil jeg tro, hvordan restansen er sammensatt. Både når det gjelder sakstype (søknader, klagesaker m.v.) og liggetid utover lovens maksimumstid på 12 uker.

► Offentligheten har videre behov for å få spesifisert hvor mange av restansesakene som skal avgjøres henholdsvis administrativt og politisk.

Et omtrentlig tall hvis det er mange flere enn et titalls saker i hver kategori. Og hvor gamle de eldste er. Verre er det ikke.

Eller?

SVEIN-H. STRAND
LM-redaktør

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland