www.lokalmagasinet.no NYHETER | Den materielle situasjon for kulturkirke-prosjektet Ma. 30. nov. 2020
Meny

Den materielle situasjon for kulturkirke-prosjektet

Publisert 29.11.14 (For LM, av byggekomiteens leder Pål Engeseth) Byggekomiteen har valgt sine prioriteringer. Vi valgte å få gravd ut underetasjen, da dette ikke er mulig å gjøre når Son Kulturkirke først er på plass. Vi la derfor inn noen opsjoner i anbudet, og noen av disse opsjonene har vi senere ikke klart å få på plass på grunn av pengemangel.

LM-foto: Sturla Strand

Disse opsjonene er f.eks. klokketårn og klokker, sedum tak, heis og delvis opparbeidelse av uteområde. Likevel mener byggekomiteen at disse prioriteringene er noe vi lever godt med og at denne prioriteringen har vært riktig. Totalt vil det være behov for ca 2-2,5 millioner for å få disse tiltakene på plass siden, om Fellesrådet ønsker en slik prioritering. Uteområdet kan trolig utvikles også på dugnad.

INVENTAR
Inne i Son kulturkirke er det fremdeles flere behov enn penger. Det betyr at vi enkelt kunne brukt ytterligere penger på møbler, lys og lydutstyr, instrument, audiovisuelt utstyr og utstyr på kjøkken. På grunn av ildsjeler, kreative løsninger og støtte fra enkeltpersoner og andre, har vi endel på plass, men behovet på dette området er kanskje også rundt 2 millioner for å få alt tipp topp.

UNDERETASJEN
Til sist har vi underetasjen. Denne er helt uinnredet, men mye her kan gjøres på dugnad. Planen er å tilgjengeliggjøre underetasjen for ungdomsaktiviteter.

Trolig er det behov for rundt kr. 500.000,- for å få dette helt på plass, men Sparebank-stiftelsen har allerede bevilget kr 200.000,- til dette formålet. Aktive i menigheten er godt i gang med å planlegge hvordan dette skal gjøres. Vi hadde ikke penger til å prioritere at entreprenøren skulle ferdigstille dette, men det vil bli prioritert fremover. Siden Son Kulturkirke ble overtatt midt i november, er underetasjen selvfølgelig ikke ferdig.

Selv om Son kulturkirke nå fremstår i all sin prakt, vil fremtidig bruk av bygget profitere på å få en del av tingene over på plass. Oppsummert mangler det kanskje i størrelsesorden kr 5 millioner, men enhver krone som kommer inn i gaver eller i støtte, vil gi en bedre bruk og opplevelse.


VIGSLING
Jeg er på ingen måte noen ekspert på området, men vigsling av kirkebygg er en lang tradisjon, nedfelt i norsk lov. Betydningen av vigsling er for mange uklar, men betyr etter hva jeg forstår "til Guds ære".

I praksis betyr dette at Son Kulturkirke kan inneholde aktiviteter av alle slag, bare aktiviteten ikke har til hensikt å spotte Gud. Dette er nedfelt i utleieavtalen for Son Kulturkirke.

Helt konkret så kan vi jazze, spille skuespill, kortspill, danse og ha et fullverdig selskap som bryllup med tilhørende alkohol, bare du sørger for å ha de formelle søknadene i orden.

Pål Engeseth

Byggekomiteens leder
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland