www.lokalmagasinet.no NYHETER | Den første SIF-protokollen Ti. 1. des. 2020
Meny

Den første SIF-protokollen


(14.11.17) Som sikkert alle leserne vet nå, så var det 1. november 100 år siden Soon Idrettsforening ble stiftet. Men det svært få vet, er at de første styremøtene er sirlig protokollført og godt ivaretatt hos VESLA – Vestby lokal-historiske arkiv, en del av Vestby Historielag. Her er litt av protokollen fra selveste stiftelsesmøtet som redaksjonen har fått skannet i forbindelse at vi nå bygger opp en SIF-historisk side på Herison.no

► – Vi tar imot og oppbevarer forskjellige typer privatarkiv som ingen andre gjør, forteller arkivar Paul Sporsheim i VESLA.

– Aktuelt arkivmateriale kan komme fra foreninger og lag, privatpersoner, kommuner, organisasjoner, eldre firmaer mm. Eksempler er møteprotokoller, årsmeldinger, korrespondanse, regnskap, foto, avisutklipp, trykksaker, gjenstander og annet relevant lokalstoff av enhver art. Jo eldre, jo bedre. Og desto mer lokal tilknytning, jo bedre er det, lyder meldingen som kom sammen med protokollsidene.

– Vi ønsker kort sagt å få inn mer verdifullt materiale før det går tapt i en brann, mugner i en fuktig kjeller, blir spist opp av mus på et loft eller kastes under et arveoppgjør, tilføyde arkivaren.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland