www.lokalmagasinet.no NYHETER | Den elleville jakt rundt gratistelefon Lø. 31. okt. 2020
Meny

Den elleville jakt rundt gratistelefon

Publisert 09.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) Det er uklart hva kontrollutvalget, uten å legge saken til regulær granskning, vil og kan få ut av sitt tredje møte med utspørring av Vestby-ordfører John A. Ødbehr (H). Etter det LM forstår, ønsker utvalget at hans bruk av fri telefon nå skal brettes ut i detaljer. Altså med hele oversikten over hvilke nummer han har ringt til gjennom årene.

Dette er i utgangspunktet ulovlig uten at det er godkjent av en dommer. Blir det annerledes når mobilelefonen eies av kommunen?

Ødbehr eier en bensinstasjon i Vestby, hans hovedinntektskilde fram til han ble ordfører på heltid for snart åtte år siden, etter Aps Tom Anders Ludvigsen. Et forholdsvis lite antall samtaler med gratistelefonen gjennom årene har vært det han til LM kaller nødvendige samtaler rundt næringsdrift.

Det var opprinnelig Vestby Arbeiderparti ved Ludvigsen som ba om og fikk innsyn i ordførerens "telefonibruk med mer", som det heter i eposter mellom ham og rådmann Sjur Authen. Dette var allerede 1. mars i fjor, viser meldingene som LM i går fikk innsyn i.


I forhold til kommunen generelt og kontrollutvalget spesielt, forholder Ludvigsen seg passivt til det han får se. Men det er ikke lenge til ulike prosesser foran 2015-valget, og i månedene som følger arbeides det i partiledelsen med en strategi.

I denne strategien ligger det, som flere ganger tidligere, å kontakte journalist Kjersti Halvorsen i Moss Avis.

Saken modnes litt over langen i redaksjonen. 1. desember ber Halvorsen "om innsyn på saken om ordførerens telefonibruk, og svaret som ble gitt fra kommunen. Vet ikke om det siste dokumentet jeg ber om er dette svaret."


9. desember (på nett) og 10. desember (papirutgaven) detoneres et "tabloid oppslag" som senere går landet rundt:

"Sjekk ordførerens elleville telefonregning". Ødbehr har "ringt og brukt data for skyhøye 240.000 kroner de siste fire årene. Og det synes Vestbyordføreren er helt ålreit."


Sjur Authen er fungerende rådmann og understreker i reportasjen at ordføreren skal ha (i reporterens indirekte gjengivelse) "fri telefon og disponere kommunal mobiltelefon." Videre gjengis Authen i direkte tale etter replikkstrek, slik:

– Vi har tatt opp regningens størrelse ved et par anledninger, men det er ikke administrasjonens jobb å overstyre en ordfører. Det blir å gå utenfor mandatet.


Lillejulaften detonerer Moss Avis enda et oppslag som er negativt vinklet i størrelse og språklig presentasjon. Om utenlands-samtalene. Til og fra Danmark.

Julestemningen i Danmark for Ødbehr og hans kjæreste-familie der faller i grus. Han ringer også kjæresten fra Norge for skattebetalernes regning!

Og når han selv er i Danmark, med samtaler som utgjør en stor andel del av utenlandstrafikken? Som Ødbehr lakonisk sier til LM – en peker til en mer innholdsrikt forklaring:

– Jeg ringer jo ikke kjæresten når jeg er i Danmark og vi ligger sammen på stranda. Men jeg vedlikeholder i en viss grad blant annet innbyggerkontakten hjemme, også når jeg ferierer i Danmark. Det gjelder også pressekontakten. Blant annet når Moss Avis vil ha meg i tale.

Som tidligere meldt har Ødbehr nå, på frivillig basis, innbetalt 45.000 kroner til kommunekassa for utenlandssamtaler gjennom tre år. Ingen tilbakebetaling, slik mange har oppfattet det.

Det dekker raust "hele pakka", også andelene av tjenestesamtaler i perioden.

– Slik stemningen er blitt, syntes jeg det var det greieste. Ikke minst når jeg nå i ettertid leser de helt utrolige og sårende beskyldningene om personlig vinning som min partifelle Tone Yrvum har fått slått opp over to sider i Moss Avis, sier Ødbehr til LM.

– Min telefon- og databruk har uten tvil vært stor før kostnadsdempende tiltak som WIFI ble satt inn. Men alt er innenfor en setting der jeg ønsker å være en meget tilgjengelig ordfører for alle, samtidig som aktivitetsnivået i Vestby kommune har vært og er svært høyt. Alene IKEA-saken har generert en stor andel av kostnadene.

LM arbeider videre med telefon- og datasaken opp mot de sterke påstander som er kommet fra opposisjonen, samt fra Tone Yrvum rundt personlig vinning.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland