www.lokalmagasinet.no NYHETER | De Grønne nominerer 14. mars To. 3. des. 2020
Meny

De Grønne nominerer 14. mars

Publisert 19.02.15. Oppdatert senest 17:35. 14. mars skal Miljøpartiet De Grønne i Vestby ha nominasjonsmøte og vedta program for valgperioden. Lokallaget frontes sterkt av Bente Bakke, tidligere stortingsrepresentant for Høyre i to perioder (1981-1989). 2015-valget blir andre gang MDG stiller liste i Vestby. I 2011, ikke lenge etter at det var blåst nytt liv i partiet på landsbasis, fikk lista 0,9 prosent av stemmene. 

Bente Bakke.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Nå, med en stortings-representant i "beholdningen" siden sist, er partiet mer kjent og "stuerent". Det blir neppe noen stor overraskelse dersom de denne gang blir representert i Vestby kommunestyre.

Jeg meldte meg ut av Høyre og inn i Miljøpartiet De Grønne høsten 2011, forteller Bente Bakke til LM.

På det tidspunkt var jeg med i Besteforeldrenes klimaaksjon. Flere tidligere parlamentarikere er medlemmer der, blant andre Kåre Willoch, Thorbjørn Berntsen, Stein Ørnhøi og Wenche Frogn Sellæg. Jeg er med i rådet, og var også en periode med i styret, men trakk meg fra styret da jeg ble leder i Vestby MDG i 2012.

Hva er det viktigste for ditt politiske engasjement?

Jeg er 72 år, og min bekymring for hva slags verden mine fire barnebarn skal arve, er den sterkest drivkraften.

Lokalt kjenner vel de fleste deg fra nyhetene om IKEA-saken?

Ja, helt siden jeg tok på meg vervet som leder av Vestby MDG, har jeg vært opptatt av denne jordvernsaken og samarbeidet med Naturvernforbundet og Landbrukslaget.

Siden både Sp, KrF og Venstre i Vestby stemte imot den planlagte IKEA-etableringen på Deliordet, syntes Bente Bakke det var naturlig å trekke også dem inn i dette samarbeidet.

Hun har også samarbeidet med Skedsmo MDG om å danne en egen jordvernallianse i Oslo og Akershus. Stiftelsesmøtet var på Lillestrøm 11. desember 2014.

Der deltok også Kristian Østbye (leder) og Trygve Olsen fra Naturvernforbundet i Vestby. Sistnevnte ble med i interimstyret, og det ble også Øyvind Kjølberg fra Vestby Landbrukslag, tilføyer Bente Bakke om den Vestby-lokale koloritt i jordvernalliansen.

Slik den politiske situasjon Vestby er nå, med utbrytere fra Høyre og en mulig uavhengig liste fra disse, er det knyttet betydelig interesse for hvilke andre programsaker Vestby MDG vedtar på møtet 14. mars. Og selvsagt: Hvilke navn som blir å finne på listetoppen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland