www.lokalmagasinet.no NYHETER | DE GRØNNE LENKER Ma. 30. nov. 2020
Meny

DE GRØNNE LENKER

(07.09.19. Oppdatert 16:52) I et historisk valg for fokus på miljø, klima og bærekraft m.v., burde det være stor interesse for en oversikt over viktige styringsdokumenter/planverk og vedtak med referanse til "grønne hovedsaker" i Vestby. LM har bedt rådmann Sjur Authen om litt lenkehjelp.

► Bestillingen gjaldt planverk m.v. som sentrale myndigheter har pålagt kommunene å utarbeide, og lokalt initierte styringsdokumenter og (prinsipp)vedtak.

Vi bad også om henvisninger til temaet i administrasjonens årsmeldinger og eventuelle langtidsanalyser. Her er lenkene rådmannen har oversendt:
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland