www.lokalmagasinet.no NYHETER | Danner ring om Solhøy Sø. 27. sep. 2020
Meny

Danner ring om Solhøy

(10.11.19. Oppdatert.) Soon og Omegns Vel ber så mange som mulig møte opp kl. 13 i dag for å danne ring om den gamle skolbygningen på Solhøy. Bygningen er tidligere vedtatt som bevaringsobjekt av Vestby kommunestyre, etter påtrykk fra bl.a. velforeningen.

Fortidsminneforeningen har gjort sitt og sagt sitt. Forberedelser til riving for å få flest mulig omsorgsboliger på tomta ble satt i gang allerede før valget. Et kommunestyrevalg som i seg selv kunne bidratt til å redde den gamle skolebygningen ved innkjørselen til Son.

At selv "bevaringspartiet" Venstre inngår i den rivingsvennlige posisjonen med Ap i førersetet, sier sitt. De rivingsvennlige spenner også inn i deler av opposisjonen.

I historien vil det stå at et klart flertall av de folkevalgte ønsket å rive, mens det er grunn til å tro at minst "halve Son" ønsket å bevare og restaurere bygningen.

Paradoksalt nok vil behovet i sørkommunen ikke bli dekket i den nære framtid selv med et optimalt antall boenheter på Solhøy-tomta.

Men behovet er relativt akutt. Med et litt lavere antall boenheter, kunne byggeprojektet allerede vært satt i gang og kulturminnet i restaurert stand inngått som servicebygg i prosjektet.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland