www.lokalmagasinet.no NYHETER | CORONA-KORTNYTT To. 9. april 2020
Meny

Corona-Kortnytt, mars-april 2020

(08.04.) RUNDT 1200 PERMITTERTE er nå registrert i NAV-systemet. Det er foreløpig lite trykk på telefonsløyfene til arbeidsgivere og krisetelefonen om økonomisk sosialhjelp, og ikke mange søknader om økonomisk sosialhjelp. De fleste forespørslene fra innbyggere gjelder meldekort og når de ordentlige dagpengene kommer. Det siste er foreløpig ukjent, skriver rådmann Sjur Authen i sin seneste rapport, datert 07.04.

(08.04.) 35 KOMMUNEANSATTE er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer, opplyser rådmannen. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Dette har avhjulpet karantenesituasjonen vesentlig. Vi har bare to ansatte som har fått konstatert smitte så langt. Begge jobber i pleien, men på grunn av turnusfri og annen fri, har de ikke utsatt andre for smitterisiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å sette andre ansatte eller pasienter i karantene, understreker Sjur Authen i sin rapport per 07.04.

(06.04.) I LØPET AV HELGEN er kommunen blitt kjent med 17 nye prøver. Av disse er én positiv, mens 16 er negative. Totalt er det nå 20 som er testet positivt, og 242 som har testet negativt, melder rådmannen.

(03.04.) SEKS NYE PRØVESVAR som kommunen har fått, var alle negative. ‒ Kommunen er nå kjent med at det er 244 som har testet seg i Vestby. Av disse er 225 negative og 19 positive. Det skriver rådmann Sjur Authen i smittevernrapporten datert i dag.

(02.04.) SMITTEVERNRAPPORTEN på Vestby kommunes hjemmesider datert i dag forteller at det er kommet svar på sju nye prøver. Av disse var seks negative og én positiv. Kommunen er nå kjent med at det er 238 som har testet seg i Vestby. Av disse er 219 negative og 19 positive.

(02.04.) DET ER VIKTIG å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen er blitt testet utenom den legevakten vi benytter, understreker rådmann Sjur Authen i dagens smittevernrapport.

(01.04.) SMITTEDE NUMMER 18 i Vestby, som ble regstrert i ettermiddag, gjør at kommunen nå har 1,00 bekreftet smittede per tusen innbyggere. Etter å ha hatt markert lavere forholdstall enn Vestby i starten, ligger nå nabokommunene Ås, Frogn og Nordre Follo høyere, med henholdsvis 1,03, 1,01 og 1,20 smittede per tusen innbygere. Nordre Follo har også ett dødsfall. Til sammenlikning er landsgjennomsnittet 0,91 - mye påvirket av Oslo (1,85) og Bærum (2,17).

(01.04.) SENTRALE BESTEMMELSER sier at det ikke er lov å ta bolig i hytter som ligger i andre kommuner enn der man bor, presiserer Vestby kommune på hjemmesiden. I dette ligger det at det ikke er lov å overnatte. Dagsbesøk for å gjennomføre strengt nødvendig ettersyn og vedlikehold er tillatt. For vinterhavna gjelder de samme bestemmelsene som for hytter. Det er ikke lov å overnatte, bare strengt nødvendig ettersyn og vedlikehold som er tillatt.

(31.03.) VESTBY KOMMUNE skriver i sin seneste orientering, 27. mars: "Vi har fått svar på syv nye prøver. Alle var negative. Kommunen er nå kjent med at det er 190 som har testet seg i Vestby, av disse er 174 negative og 16 positive. Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at (? red. anm.) er innbyggere som er smittet utover de 16 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter."

(29.03.) SON GJESTEHAVN er stengt fram til 13. april. Mens forbudet mot overnatting i hytter er innført som nasjonal forskrift, så kan kommunene selv vurdere om de vl stenge sine båthavner. ‒ Vi følger alle råd myndigheten gir, og gjestehavna har vi valgt å stenge, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen til NTB. ‒ Folk bør nå holde seg hjemme og unngå fritidsreiser som er helt unødvendig i disse tider, tilføyer han.

(28.03.) SMITTETALLET PER INNBYGGER i Vestby er nå det samme som gjennomsnittet i Viken: 0,89 per tusen. Tallet for Vestby er fortsatt en god del høyere enn i de fleste nabokommunene. Pendlerkommunen Vestbys nærhet til Oslo ‒ på landstoppen foran Viken med 1,30 bekreftet smittede ‒ kan være forklaringen på dette.

(28.03.) ØSTFOLD SYKEHUS KALNES meldte fredag kveld om et dødsfall, det 20. i Norge, skriver Fredriksstad Blad. Kalnes har lørdag formiddag fortsatt 21 coronas-pasienter; én mer enn sykehus nummer fire på oversikten. På en løpende oversikt over innlagte som er i respirator i de enkelte helsedistriktene, står Helse Sør-Øst i formiddag oppført med 54 av totalt 76 som er i respirator.

(27.03.) VESTBYS 16. SMITTEDE ble registrert torsdag, med ukjent smittekilde. Kommunen har dermed 0,89 bekreftet smittede per tusen innbyggere, noe som fortsatt er et relativt høyt tall sammenliknet med nabokommunene. På Østfold sykehus Kalnes er nå 21 corona-pasienter innlagt, viser en oppdatering ved 13-tiden.

(27.03) RÅDMANNENS STEDFORTREDER er personal- og organisasjonssjef Rune Sletner. De enkelte Resultat-område-ledere har også utpekte stedfortredere. Dette er en fast ordning i Vestby kommune, uavhengig av om det er en krise eller ikke. Det opplyser rådmann Sjur Authen i dag, på spørsmål fra Lokalmagasinet.no

(25.03.) BEKREFTET SMITTEDE i Vestby teller nå 15 personer, etter en registrering sent i går tirsdag. Så mange som sju av disse står oppført med ukjent smittekilde. De første sju smittede ble bekreftet 10. mars. Seks av disse var knyttet til utbrudd i utlandet, mens én var knyttet til utbrudd i Norge. For 11. mars kan vi lese at én er "knyttet til utbrudd i ukjent".

(24.03.) VESTBY KOMMUNE har på sin hjemmeside opprettet en egen portal for corona-informasjon. På siden "Spørsmål og svar om koronavirus og situasjonen i Vestby kommune" finner du oppdatert informasjon om: Kommunens arbeid for å hindre smittespredning. Hvordan du best kan beskytte deg mot smitte. Og om hva du skal gjøre dersom du tror at du kan være syk. Nedover på siden ligger en rekke store lenker til relevant informasjon på egne- og eksterne sider.

(24.03.) STENGT OG KANSELLERT I VESTBY er følgende kommunale tilbud: Idrettsanlegg og kunstgressbaner er stengt. Vestby og Son bibliotek er stengt fra 13. mars. Bylab Vestby er stengt inntil videre. Alle barnehager, skoler og SFO i Vestby kommune stenges. Gjenvinnings-stasjonene i Vestby og Moss er stengt inntil videre. Arrangementer i kommunens idrettsanlegg er avlyst. Grevlingen svømmehall er stengt fra 12. mars. Dagsenter i psykisk helsetjeneste er stengt.

(23.03.) SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES, som Vestby hører inn under, har nå ti innlagte corona-pasienter. Flere innlagte er det bare fem av landets sykehus som har, men for noen av dem er det bare én eller to som skiller. Flest har OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS med 30 innlagte. Og fra AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (Ahus) kom i formiddag meldingen om et dødsfall, det åttende i Norge, en person fra Nordre Follo kommune. Totalt er det nå 180 innlagte, seks flere enn kl. 10 i dag. 32 av disse ligger i respirator. Våre tall er hentet fra VGs oversikt, kl. 11:50 i dag. Denne notisen vil ikke bli oppdatert flere ganger i dag.

(23.03.) SON KYSTKULTURSENTERS VENNER har utsatt årsmøtet som skulle vært holdt 25. mars. Vi kommer med ny dato for årsmøte så snart myndighetene tillater. Inntil da arbeider styret for fullt per PC og telefon med årets sommerutstilling, forsikrer Tove Lissner til LM.

(22.03.) VINMONOPOLET I SON holder inntil videre åpent som normalt, meldes det på Vinmonopolets hjemmeside. ‒ Vi gjør samtidig det vi kan for å hindre spredning. Se etter plakat med smittereduserende tiltak når du handler hos oss, understrekes det til slutt i meldingen.

(22.03.) TRAFIKKSELSKAPET RUTER kutter fra mandag 23. mars ca 15 prosent av bussavgangene i sitt dekningsområde, som er Oslo og tidligere Akershus fylke. Årsaken er den store nedgangen i antall reisende, noe som også gir store tap. Dette meldte selskapet på fredag. Se ny lenke til Ruters hjemmeside i høyrespalta.

(21.03.) VESTBY FORMANNSKAP vedtok i møte fredag ettermiddag enstemmig å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet i en periode fram til 1. september. Det vil si i alle saker som ikke omfattes av andre bestemmelser i kommuneloven. Som tillegg til rådmannens innstilling ble det, etter forslag fra Arjo van Genderen (V), enstemmig vedtatt at det skal være fjernmøter dersom det skal holdes kommunestyremøter i samme periode.

(21.03.) PLAN-OG MILJØUTVALGET skulle hatt møte 23.03, men møtet er nå avlyst "grunnet korona-situasjonen", meldes det på kommunens hjemmeside.

(20.03.) SMITTETALLET I VESTBY (bekreftede per 1000 innbyggere) er atskillig høyere enn i nabo-kommunene og for fylkesgjennomsnittet i Viken. Mens tallet i Vestby (14 smittede etter fredagens oppdatering) ligger på 0,78, har nabokommunene i nord følgende tall: Ås 0,54; Frogn 0,63; Nordre Follo 0,33. I øst: Våler (med én smittet) 0,17;  Indre Østfold: 0,47; Skiptvet (én smittet) 0,26. MOSS (i likhet med Vestby en pendlerkommune) har 0,18. HORTEN rett over fjorden: 0,29. Og tallet for HELE NORGE er i dag 0,35 bekreftede per 1000 innbyggere.

(18.03.) APOTEKET I SON gikk raskt tom for sitt spritbaserte produkt som ble satt i produksjon etter at det ble tomt for produktet Antibac. Tirsdag var en ny "batch" av eget produkt under produksjon. I dag onsdag blir dette klart for salg over disk. Det opplyser apoteker Are Egeland til Lokalmagasinet.no.

(18.03.) VESTBY FORLIKSRÅD skulle i dag hatt befaring og møte i en tvistesak mellom naboer. Behandlingen av saken er imidlertid utsatt på ubestemt tid grunnet smittefaren, får LM opplyst.

(18.03.) RISTORANTE 24 viderefører denne uken (åpningsdager torsdag-søndag) tilbudet om levering av bestilte menyvarer hjem til kunder i Son-området. Kort tid etter sesongåpningen måtte restauranten stenge lokalene i Storgata da nasjonale tiltak for å begrense smitte ble innført. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland