www.lokalmagasinet.no NYHETER | CORONA-KORTNYTT To. 29. okt. 2020
Meny

Corona-Kortnytt, mars-mai 2020

(08.05.) KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på 15 nye prøver. Alle var negative. Det er da fortsatt 25 positive prøver i Vestby. Det er 425 som har testet negativt.   

(07.05.) KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på 12 nye prøver. Det var én positiv prøve og 11 negative. Det er da 25 positive prøver i Vestby. Det er 410 som har testet negativt.        

(06.05.) KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på 14 nye prøver. Det var én positiv prøve og 13 negative. Det er da 24 positive prøver i Vestby. Det er 399 som har testet negativt.

(04.05.) KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på en rekke nye prøver. Alle var negative. Det er fortsatt 23 positive prøver i Vestby. Det er 386 som har testet negativt. 
   
(29.04.) FLERE NEGATIVE. Kommunen har fått svar på sju nye prøver. Alle var negative. Det er fortsatt 23 positive prøver i Vestby. Det er 340 som har testet negativt. 

(28.04.) IGJEN PRESISERES: "Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. Det er også enkelte som har blitt testet flere ganger."

(24.04.) KORT RAPPORT: "Kommunen har fått svar på fire nye prøver. Tre var negative, og en var positiv. Det er da 23 positive prøver i Vestby. Det er 318 som har testet negativt."

(23.04.) SEKS AV SEKS NEGATIVE. Kommunen har fått svar på seks nye prøver. Alle var negative. Det er derfor fortsatt 22 positive prøver i Vestby. 315 har testet negativt. (Utdrag fra meldingen for dagen. Se ellers viktig informasjon om testene nedenfor.)

(22.04. KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på fem nye prøver. Alle var negative. Der er derfor fortsatt 22 positive prøver i Vestby. Det er 309 som har testet negativt. Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. Det er også enkelte som har blitt testet flere ganger. (Rådmannens rapport, in extenso)

(21.04.) KOMMUNEN HAR FÅTT SVAR på to nye prøver. Alle var negative. Kommunen har fått meldt en positiv prøve fra en lege i Oslo som gjelder en person folkeregistrert i Vestby. Antallet positive prøver i Vestby har derfor økt til 22. Det er 304 som har testet negativt. (Rådmannens rapport, in extenso)

(16.04.) FRA KOMMUNENS RAPPORT 15. april: Kommunen har fått svar på seks nye prøver. Alle var negative. Det er derfor fortsatt 21 smittede. 279 har testet negativt. Kommunen tester ikke lenger alle med symptomer. ‒  Innbyggere kan da være smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen er blitt testet utenom den legevakten vi benytter, understrekes det også I dag.

(16.04.) ULIKT SMITTETALL som publiseres for Vestby i dag kan skyldes følgende: VG (som er vår kilde) henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Der oppdateres tallene to ganger i døgnet basert på hva kommunene melder. VG opplyser at de daglig kjører ut nye tall kl. 00.15 og 15.15. Vestby kommune opererte også i går med tallet 21, i en forklart nedjustering fra 22. Men i VG sto det 22 gjennom hele døgnet. Red.

(15.04.) SVARET PÅ TI NYE PRØVER  i Vestby var at alle var negative. Én av disse har tidligere testet positivt, slik at tallet på smittede er ned fra 22 til 21. Dette framgår av kommunens rapport datert 14. april. 272 har testet negativt. Og det presiseres nok en gang at det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. ‒ Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Videre er det mulig at noen er blitt testet utenom den legevakten vi benytter. Enkelte er også blitt testet flere ganger.

(14.04.) MOVAR ÅPNER et begrenset tilbud ved gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass i Moss fra og med onsdag 15. april. Dette gjøres for å gjenopprette et minimumstilbud til innbyggerne. Men Vestby gjenvinningsstasjon forblir stengt inntil videre, meldes det på kommunens hjemmesider. ‒  Vi må ha mannskap og utstyr i beredskap dersom pandemien utvikler seg videre. Dette spesielt i fall den skulle ramme bemanningen på renovasjonskjøretøyene som henter avfallet hjemme hos innbyggerne, understrekes det fra MOVAR.

(12.04.) NOE OVER 50 ANSATTE fra andre resultatområder har nå fått opplæring på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten, melder rådmannen. Noen er satt inn i turnus. Andre er i beredskap for eventuelle sykdomsfrafall blant de ordinære ansatte, eller dersom tilbudet innen pleie- og omsorg må utvides. ‒ Det er svært gledelig å registrere at omtrent alle som er beordret til annen tjeneste har vært svært positive og har tatt utfordringene med stor entusiasme og pågangsmot, sier rådmann Sjur Authen.

(11.04.) I SIN SENESTE RAPPORT, datert 10.04., skriver rådmann Sjur Authen: "Kommunen har fått svar på fem nye prøver. Av disse var fire negative og en positiv. Totalt er det nå 22 som har testet positivt, og 260 som har testet negativt. Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter."

(08.04.) RUNDT 1200 PERMITTERTE er nå registrert i NAV-systemet. Det er foreløpig lite trykk på telefonsløyfene til arbeidsgivere og krisetelefonen om økonomisk sosialhjelp, og ikke mange søknader om økonomisk sosialhjelp. De fleste forespørslene fra innbyggere gjelder meldekort og når de ordentlige dagpengene kommer. Det siste er foreløpig ukjent, skriver rådmann Sjur Authen i sin seneste rapport, datert 07.04.

(08.04.) 35 KOMMUNEANSATTE er i karantene, eller er hjemme med luftveissymptomer, opplyser rådmannen. Testregimet er nå slik at pleiepersonell med luftveissymptomer testes etter to dager. Dette har avhjulpet karantenesituasjonen vesentlig. Vi har bare to ansatte som har fått konstatert smitte så langt. Begge jobber i pleien, men på grunn av turnusfri og annen fri, har de ikke utsatt andre for smitterisiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å sette andre ansatte eller pasienter i karantene, understreker Sjur Authen i sin rapport per 07.04.

(06.04.) I LØPET AV HELGEN er kommunen blitt kjent med 17 nye prøver. Av disse er én positiv, mens 16 er negative. Totalt er det nå 20 som er testet positivt, og 242 som har testet negativt, melder rådmannen.

(03.04.) SEKS NYE PRØVESVAR som kommunen har fått, var alle negative. ‒ Kommunen er nå kjent med at det er 244 som har testet seg i Vestby. Av disse er 225 negative og 19 positive. Det skriver rådmann Sjur Authen i smittevernrapporten datert i dag.

(02.04.) SMITTEVERNRAPPORTEN på Vestby kommunes hjemmesider datert i dag forteller at det er kommet svar på sju nye prøver. Av disse var seks negative og én positiv. Kommunen er nå kjent med at det er 238 som har testet seg i Vestby. Av disse er 219 negative og 19 positive.

(02.04.) DET ER VIKTIG å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen er blitt testet utenom den legevakten vi benytter, understreker rådmann Sjur Authen i dagens smittevernrapport.

(01.04.) SMITTEDE NUMMER 18 i Vestby, som ble regstrert i ettermiddag, gjør at kommunen nå har 1,00 bekreftet smittede per tusen innbyggere. Etter å ha hatt markert lavere forholdstall enn Vestby i starten, ligger nå nabokommunene Ås, Frogn og Nordre Follo høyere, med henholdsvis 1,03, 1,01 og 1,20 smittede per tusen innbygere. Nordre Follo har også ett dødsfall. Til sammenlikning er landsgjennomsnittet 0,91 - mye påvirket av Oslo (1,85) og Bærum (2,17).

(01.04.) SENTRALE BESTEMMELSER sier at det ikke er lov å ta bolig i hytter som ligger i andre kommuner enn der man bor, presiserer Vestby kommune på hjemmesiden. I dette ligger det at det ikke er lov å overnatte. Dagsbesøk for å gjennomføre strengt nødvendig ettersyn og vedlikehold er tillatt. For vinterhavna gjelder de samme bestemmelsene som for hytter. Det er ikke lov å overnatte, bare strengt nødvendig ettersyn og vedlikehold som er tillatt.

(31.03.) VESTBY KOMMUNE skriver i sin seneste orientering, 27. mars: "Vi har fått svar på syv nye prøver. Alle var negative. Kommunen er nå kjent med at det er 190 som har testet seg i Vestby, av disse er 174 negative og 16 positive. Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at (? red. anm.) er innbyggere som er smittet utover de 16 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter."

(29.03.) SON GJESTEHAVN er stengt fram til 13. april. Mens forbudet mot overnatting i hytter er innført som nasjonal forskrift, så kan kommunene selv vurdere om de vl stenge sine båthavner. ‒ Vi følger alle råd myndigheten gir, og gjestehavna har vi valgt å stenge, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen til NTB. ‒ Folk bør nå holde seg hjemme og unngå fritidsreiser som er helt unødvendig i disse tider, tilføyer han.

(28.03.) SMITTETALLET PER INNBYGGER i Vestby er nå det samme som gjennomsnittet i Viken: 0,89 per tusen. Tallet for Vestby er fortsatt en god del høyere enn i de fleste nabokommunene. Pendlerkommunen Vestbys nærhet til Oslo ‒ på landstoppen foran Viken med 1,30 bekreftet smittede ‒ kan være forklaringen på dette.

(28.03.) ØSTFOLD SYKEHUS KALNES meldte fredag kveld om et dødsfall, det 20. i Norge, skriver Fredriksstad Blad. Kalnes har lørdag formiddag fortsatt 21 coronas-pasienter; én mer enn sykehus nummer fire på oversikten. På en løpende oversikt over innlagte som er i respirator i de enkelte helsedistriktene, står Helse Sør-Øst i formiddag oppført med 54 av totalt 76 som er i respirator.

(27.03.) VESTBYS 16. SMITTEDE ble registrert torsdag, med ukjent smittekilde. Kommunen har dermed 0,89 bekreftet smittede per tusen innbyggere, noe som fortsatt er et relativt høyt tall sammenliknet med nabokommunene. På Østfold sykehus Kalnes er nå 21 corona-pasienter innlagt, viser en oppdatering ved 13-tiden.

(27.03) RÅDMANNENS STEDFORTREDER er personal- og organisasjonssjef Rune Sletner. De enkelte Resultat-område-ledere har også utpekte stedfortredere. Dette er en fast ordning i Vestby kommune, uavhengig av om det er en krise eller ikke. Det opplyser rådmann Sjur Authen i dag, på spørsmål fra Lokalmagasinet.no

(25.03.) BEKREFTET SMITTEDE i Vestby teller nå 15 personer, etter en registrering sent i går tirsdag. Så mange som sju av disse står oppført med ukjent smittekilde. De første sju smittede ble bekreftet 10. mars. Seks av disse var knyttet til utbrudd i utlandet, mens én var knyttet til utbrudd i Norge. For 11. mars kan vi lese at én er "knyttet til utbrudd i ukjent".

(24.03.) VESTBY KOMMUNE har på sin hjemmeside opprettet en egen portal for corona-informasjon. På siden "Spørsmål og svar om koronavirus og situasjonen i Vestby kommune" finner du oppdatert informasjon om: Kommunens arbeid for å hindre smittespredning. Hvordan du best kan beskytte deg mot smitte. Og om hva du skal gjøre dersom du tror at du kan være syk. Nedover på siden ligger en rekke store lenker til relevant informasjon på egne- og eksterne sider.

(24.03.) STENGT OG KANSELLERT I VESTBY er følgende kommunale tilbud: Idrettsanlegg og kunstgressbaner er stengt. Vestby og Son bibliotek er stengt fra 13. mars. Bylab Vestby er stengt inntil videre. Alle barnehager, skoler og SFO i Vestby kommune stenges. Gjenvinnings-stasjonene i Vestby og Moss er stengt inntil videre. Arrangementer i kommunens idrettsanlegg er avlyst. Grevlingen svømmehall er stengt fra 12. mars. Dagsenter i psykisk helsetjeneste er stengt.

(23.03.) SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES, som Vestby hører inn under, har nå ti innlagte corona-pasienter. Flere innlagte er det bare fem av landets sykehus som har, men for noen av dem er det bare én eller to som skiller. Flest har OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS med 30 innlagte. Og fra AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (Ahus) kom i formiddag meldingen om et dødsfall, det åttende i Norge, en person fra Nordre Follo kommune. Totalt er det nå 180 innlagte, seks flere enn kl. 10 i dag. 32 av disse ligger i respirator. Våre tall er hentet fra VGs oversikt, kl. 11:50 i dag. Denne notisen vil ikke bli oppdatert flere ganger i dag.

(23.03.) SON KYSTKULTURSENTERS VENNER har utsatt årsmøtet som skulle vært holdt 25. mars. Vi kommer med ny dato for årsmøte så snart myndighetene tillater. Inntil da arbeider styret for fullt per PC og telefon med årets sommerutstilling, forsikrer Tove Lissner til LM.

(22.03.) VINMONOPOLET I SON holder inntil videre åpent som normalt, meldes det på Vinmonopolets hjemmeside. ‒ Vi gjør samtidig det vi kan for å hindre spredning. Se etter plakat med smittereduserende tiltak når du handler hos oss, understrekes det til slutt i meldingen.

(22.03.) TRAFIKKSELSKAPET RUTER kutter fra mandag 23. mars ca 15 prosent av bussavgangene i sitt dekningsområde, som er Oslo og tidligere Akershus fylke. Årsaken er den store nedgangen i antall reisende, noe som også gir store tap. Dette meldte selskapet på fredag. Se ny lenke til Ruters hjemmeside i høyrespalta.

(21.03.) VESTBY FORMANNSKAP vedtok i møte fredag ettermiddag enstemmig å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet i en periode fram til 1. september. Det vil si i alle saker som ikke omfattes av andre bestemmelser i kommuneloven. Som tillegg til rådmannens innstilling ble det, etter forslag fra Arjo van Genderen (V), enstemmig vedtatt at det skal være fjernmøter dersom det skal holdes kommunestyremøter i samme periode.

(21.03.) PLAN-OG MILJØUTVALGET skulle hatt møte 23.03, men møtet er nå avlyst "grunnet korona-situasjonen", meldes det på kommunens hjemmeside.

(20.03.) SMITTETALLET I VESTBY (bekreftede per 1000 innbyggere) er atskillig høyere enn i nabo-kommunene og for fylkesgjennomsnittet i Viken. Mens tallet i Vestby (14 smittede etter fredagens oppdatering) ligger på 0,78, har nabokommunene i nord følgende tall: Ås 0,54; Frogn 0,63; Nordre Follo 0,33. I øst: Våler (med én smittet) 0,17;  Indre Østfold: 0,47; Skiptvet (én smittet) 0,26. MOSS (i likhet med Vestby en pendlerkommune) har 0,18. HORTEN rett over fjorden: 0,29. Og tallet for HELE NORGE er i dag 0,35 bekreftede per 1000 innbyggere.

(18.03.) APOTEKET I SON gikk raskt tom for sitt spritbaserte produkt som ble satt i produksjon etter at det ble tomt for produktet Antibac. Tirsdag var en ny "batch" av eget produkt under produksjon. I dag onsdag blir dette klart for salg over disk. Det opplyser apoteker Are Egeland til Lokalmagasinet.no.

(18.03.) VESTBY FORLIKSRÅD skulle i dag hatt befaring og møte i en tvistesak mellom naboer. Behandlingen av saken er imidlertid utsatt på ubestemt tid grunnet smittefaren, får LM opplyst.

(18.03.) RISTORANTE 24 viderefører denne uken (åpningsdager torsdag-søndag) tilbudet om levering av bestilte menyvarer hjem til kunder i Son-området. Kort tid etter sesongåpningen måtte restauranten stenge lokalene i Storgata da nasjonale tiltak for å begrense smitte ble innført. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland