www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Coop-blokka" kjøpt – blir nye Kiwigården To. 26. nov. 2020
Meny

"Coop-blokka" kjøpt –

blir nye Kiwi-gården

Europris-logoen på veggen av det som opprinnelig var tenkt som Coops butikkblokk på Son Havn nord blir snart erstattet av Kiwi-logoen. "Butikkparkeringen" må det kanskje jobbes litt med. Beboere i boligblokka ved siden av legger beslag på en betydelig del av parkeringsplassene i området. LM-arkivfoto januar 2013.

Publisert 20.08.13. Endret 21.08.13. (Reporter Svein-H. Strand) Det surrer med prat og tips, og ja, bekrefter daglig leder Ola Risbråthe i Son Eiendom AS noe forsinket på telefon til LM: Selskapet Son Næring AS har kjøpt "Coop-blokka" (ikke Son Eiendom AS som tidligere meldt) av Onarheim Eiendom AS for 17,5 millioner kroner. Son Næring AS eies av Lorentzen & Partners, Active Partner AS og Son Holding AS. Vi overtar lokalene etter Europris 1. oktober og starter da arbeidet med å bygge butikk, sier Risbråthe til LM.

Inn på fast basis i ca 1200 av byggets nær 1500 kvadratmeter flytter Kiwi-butikken der Risbråthe er majoritetseier i driverselskapet Brygga Mat AS.

Vi håper å kunne åpne i midten av oktober, sier Risbråthe.

ENDRINGER FOR NYE VICTORIAGÅRDEN

Med dette endres planen for Son Eiendom AS' bygg som skal erstatte Victoria-gården, der Kiwi skulle hatt lokaler.

Det betyr kort fortalt at det nå bare skal bygges én etasje i stedet for to i det planlagte underjordiske parkeringsarealet. En kostnadsinnsparing i et område med litt vanskelige grunnforhold, konstaterer Risbråthe.

– Dere slo til fort da det ble kjent at Europris legger ned i Son, og hva var det som gjorde utslaget?

– Det var flere fordeler; vi så ikke minst at det åpnet seg en mulighet for å slippe å stenge Kiwi Son i ett år. En stengning lå i kortene etter at vi tok bestemmelsen om at kvartalet likevel ikke skal utbygges etappevis, men under ett. Å tilby kundebuss opp til Kiwi Sletta var et opplegg som verken kundene eller vi selv syntes noe om, understreker Risbråthe.

Det er altså en vinn-vinn-situasjon som har oppstått, om vi forstår ham rett.


– Men "Coop-blokka" sto ledig i fem og et halvt år før den ble tatt i bruk av Europris, så hvorfor slo dere ikke til allerede i den perioden?

– Da kan jeg fortelle at vi la inn bud på blokka da den ble lagt ut for salg, også med et øye til konkurransesituasjonen lokalt.

Hva lød budet på?

– Blokka var da så å si bare et uinnredet skall, så det er ikke interessant i dag. I dag har vi fått lokaler som er butikkinnredet og bare trenger å tilpasses Kiwis behov.
 

– Hvordan skal de siste 300 kvadratmeterne i nye Kiwi-gården brukes?

– Det er ennå ikke klart, men vi har allerede en interessent som det skal forhandles med, og flere andre har varslet interesse. Så får vi ta det derfra. 

Onarheim Eiendom AS som kjøpte den tapsbringende tomme blokka av Coop Øst er et privateid eiendomsselskap, etablert i 1988. Hovedtyngden av porteføljen ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum og i Groruddalen, bra langt unna Son Havn nord. Fra 1. oktober 2011 ble drift, forvaltning, utleie, vaktmestertjenester og oppfølging av leietakerne satt bort til Onarheim Utvikling AS.

Nystartet selskap kjøpte blokka 

Publisert 21.08.13 Den nye eieren av "Coop-blokka", Son Næring AS, viser seg å være et selskap som ble stiftet så sent som i begynnelsen av denne måneden, nærmere bestemt 2. august, med Slettaveien 2, 1555 Son, som kontoradresse.

♦ I Brønnøysundregistrene er selskapet videre registrert med 120.000 kroner i aksjekapital og med Terje Baardseth fra Son som styreleder og kontaktperson. Ingen daglig leder er oppført.

Varamedlem til styret er Bjørn Lorentzen. Selskapet skal drive "utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", som det heter i bransjebeskrivelsen for slik virksomhet.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland