www.lokalmagasinet.no NYHETER | Café Oliven: SAMLESIDE for nyheter publisert i august 2018. On. 2. des. 2020
Meny

Dette er en samleside for nyhetssaker om situasjonen rundt den konkursrammede Café Oliven som er blitt publisert i august 2018. Artiklene ligger i kronologisk rekkefølge slik de er blitt publisert. LMs forside-topp har av tekniske grunner begrenset plass. Med denne samlesiden gir vi mer rom for annet stoff i en uvanlig situasjon som må forventes å generere flere nyheter i tiden som kommer. Dette ikke minst fordi arbeidet med Cafe Oliven Konkursbo ifølge bostyret skal pågå til langt ut i 2019. Red.

Utemøbler fjernet I LØPET AV NATTA

(13.08.18. Oppdatert 15:28)) (Reporter Svein-H. Strand) De kom som tyver om natta og fjernet alle møbler i utearelet på Café Oliven. Det var natt til fredag at far og datter i Holløkken Holding AS gjorde "rent bord" i Olivenlunden. I løpet av relativt kort tid, muligens sammen med hjelpere, var møblene lastet inn i biler og kjørt bort.

► En leieboer i gården våknet av støy, så hva som skjedde og varslet gårdeier Shaker Sabedzadeh som nå bor på Sjøhagen i Moss. Det skal også ha blitt fjernet noe inventar i cafélokalene, etter det LM har grunn til å tro.

Med dette har drakampen om det konkursrammede utestedet utviklet seg til full konfrontasjon mellom Holløkkens på den ene side og gårdeier og tidligere innehaver på den andre siden.

Det hele er blitt advokatmat, og en redegjørelse om status kan ventes om et par dager, etter det LM får opplyst i formiddag. 

► SVARER IKKE. Geir Holløkken og Charlotte Holløkken er bedt om å kommentere denne saken, men svarer ikke på henvendelsen.

Holløkken Holding AS: Null i inntekt og over 5 mill. underskudd i 2017

(07.08.18. Oppdatert 16:38) (Reporter Svein-H. Strand) Holløkken Holding AS, som tok mål av seg til å få ny drift ved konkursrammede Café Oliven, hadde i fjor null i driftsinntekt og hele 5.756.000 kroner i underskudd før skatt. Det går fram av det godkjente driftsregnskapet for 2017 som er registrert i Brønnøysundregistrene, datert 4. august.

Underskuddet framkommer for det meste av finanskostnader, som i dette tilfelle åpenbart er knyttet til låneopptak, på 5.650.000 kroner og renteutgifter på 184.000 kroner.

► I en melding med samme dato, om endringer i styret, framgår det at Ling Mei Øvrehus er fatrådt som varamedlem. Ingen ny er kommet i stedet.

Styreleder er fortsatt Randi Charlotte Holløkken, mens faren Geir Holløkken er styremedlem.

Som styre og/eller enkeltvis for handlinger som arbeidende i driften av kafevirksomheten, er de nå politianmeldt av Vestby kommune for flere dager med drift uten de nødvendige bevillinger i mai.

Det som ikke kommer fram av anmeldelsen, er at kafeen også holdt åpent 16. mai, fra ettermiddagen av. Flere kilder har uavhengig av hverandre tipset LM om dette, og opplysningen er i dag brakt videre til rådmann Sjur Authen. Det ulovlige forholdet varte altså fra 16. til og med 21. mai.

Og her er Shakers Oliven Holding AS

(06.08.18) I tillegg til de øvrige selskapene som er "oppe og går" med forankring i Café Oliven: Her er Oliven Holding AS som gårdeier og tidligere innehaver Shaker Sabedzadeh stiftet i juni 2016, samme år som Charlotte Holløkken tok over hans livvserk i den fredede Stoltenberggården.

► Bransjetype er ikke oppgitt til Brønnøysundregistrene. Nylig innlevert og godkjent regnskap for 2017, altså i fjor, viser et driftsunderskudd på 583.000 kroner. Eiendeler: 3.402.000 kroner (6.483.000 i 2016-regnskapet.)

Selskapet har én ansatt. Aksjekapital: 150.000 kroner. Daglig leder og styreleder: Shaker Sabedzadeh. Varamedlem: Ling Mei Øvrehus. Hun er også selskapets regnkapsfører gjennom Moss Økonomiservice AS, der hun er daglig leder og styreleder.

Geir Holløkken styremedlem i det nye selskapet Oliven AS

(06.08.18) I det nye selskapet som søker serverings- og skjenkebevilling for ny drift ved Café Oliven, er Geir Holløkken oppført som styremedlem. Som opplyst i LM 3. august, er det hans samboer Anne-Helene Rask Arnesen som er styreleder og daglig leder. Hele aksjekapitalen på 30.000 kroner eies også av henne.

► Den tidligere modell- og tv-kjendisen som til daglig kaller seg Helene Rask, er siden 2012 heleier i Casada Norge AS med to ansatte og salg av massasjeprodukter som hovedsatsing. Her er Geir Holløkken styreleder.

På Vestby Storsenter startet Rask i 2013 en avdeling av Sunkost-kjeden, men måtte kaste kortene etter rundt halvannet år på grunn av sykdom.

Selskapet Rask Models AS, med henne som styremedlem, ble startet i 2006 og slettet i 2009. Hegnar.no har omtalt en "Rask-konkurs", men lenken fører ikke lenger til artikkelen. 

Å få bevilling ingen bagatell

(03.08.18. Oppdatert 18:30) Å få serverings- og skjenke-bevilling er ingen bagatell selv i våre dager, inkludert krav om plettfri vandel. Kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før det blir gjort vedtak.

► Bestemmelser i tre ulike lover gir kommunen mulighet til å innhente dokumentasjon eller pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige.

En må med andre ord kunne ta stilling til om kravene som trengs, virkelig er oppfylt. Slik sett var Charlotte Holløkkens søknad (fra Holløkken Holding AS) om serveringsbevilling ikke komplett.

– Vi etterspurte derfor husleiekontrakt, aksjeeierbok og tegninger over arealet.

Det svarer rådmannen når LM spør om dette – og spesielt om den store arealutnyttelsen som det med årene er blitt i Olivenlunden, inkludert bygningsmessige anlegg. I den forbindelse sier rådmann Sjur Authen i sin epost til LM i dag, sitat:

"Vi er ikke kjent med om det er gjennomført bygningsmessige tiltak ved stedet som ikke er omsøkt og godkjent."

Nytt aksjeselskap søker om Oliven-bevillinger

(03.08.18. Oppatert senest 17:04) (Reporter Svein-H. Strand) Et nystiftet aksjeselskap, Oliven AS, med adresse Osloveien 486, 1555 Son, har 25. juli søkt serverings- og skjenkebevilling for Café Oliven. Daglig leder og styreleder er Anne-Helene Rask Arnesen.

► Daglig leder, mest kjent som glamourmodell under navnet Helene Rask (37), er samboer med tidligere innehaver Charlotte Holløkkens far, Geir Holløkken. Selskapet ble stiftet 30. juni med en aksjekapital på 30.000 kroner, framgår det av Brønnøysund-registrene.

Tidligere levert søknad (datert 7. juni) fra Holløkken Holding AS ved Charlotte Holløkken, om bare serveringsbevilling for den konkursrammede kafeen, er i dag skriftlig trukket tilbake. Det opplyser rådmann Sjur Authen i Vestby kommune til LM.

Rådmannen bekrefter at Vestby kommune 20. juni leverte en anmeldelse til Politidistrikt øst, Follo politistasjon, om ulovlig serverings- og skjenkevirksomhet ved Café Oliven.

Det ulovlige forholdet fant sted fra og med 17. til og med 21. mai. Altså ikke bare 17. mai, slik bl.a. Moss Avis har skrevet.

LMs begjæring om innsyn i anmeldelsen er avslått. Kommunen har unntatt dokumentet fra innsyn med hjemmel i Offentleglova § 24, annet ledd.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland