www.lokalmagasinet.no NYHETER | Café Oliven drev ulovlig On. 2. des. 2020
Meny

Café Oliven drev ulovlig

(23.05.18. Oppdatert senest 18:21) (Reporter Svein-H. Strand) Da konkursrammede Café Oliven AS i Son åpnet for drift igjen 17. mai, etter at Charlotte Holløkken Holding AS kjøpte tilbake boverdier for 437.500 kroner, var verken serverings- eller skjenkebevilling på plass. Vestby kommune vurderer nå om de skal gå til politiet for å få stoppet driften.

Det melder Moss Avis bak betalingsmur i sin nettutgave i ettermiddag, etter å ha vært i Son og konstatert at daglig leder Charlotte Holløkken hadde åpnet dørene for drift også i dag. Bare for servering, siden bostyrets advokat i går tømte lokalene for alkoholholdig drikke. Alt av bevillinger faller bort ved en konkurs.

Men i motsetning til hva Holløkken hevdet overfor avisa tidligere i dag, kunne hennes advokat ikke bekrefte til Moss Avis at Holløkken har fått ny serveringsbevilling. Desto mer alvorlig er saken.

16. mai ble en søknad om midlertidige bevillinger ikke imøtekommet av Vestby kommune, skriver avisa. Politiet hadde nemlig ikke kapasitet til å gi sin nødvendige uttalelse med så kort frist.

Likevel ble det skjenket alkohol 17. mai og videre gjennom pinsen. 

Når det gjelder Holløkken Holding AS, så er det ikke et nytt selskap, slik Moss Avis skriver. Dette er et selskap uten reell drift og ble opprettet for flere år siden. Nå er det beleilig kastet inn i konkurssituasjonen, noe som i seg selv er uangripelig. I Brønnøysundregistrene ligger de få nøkkeltallene i selskapets godkjente regnskap for alle år.

Hele situasjonen, med tvangsinngrep og obstruksjoner i forhold til regelverk, er en alvorlig sak for den unge daglige leder. Politietterforskning med hjemmel i det aktuelle lovverk rundt konkurser kan også bli vurdert.

Her åpnes det blant annet for en gjennomgang av driften bakover i tid og hva som førte til den overraskende konkursen. Bedriften var en "pengemaskin" i tiden med den forrige daglige leder som eneeier, Shaker Sabetzadeh. Han eier lokalene og hele den fredede Stoltenberggården. Ny leieavtale etter konkursen ble inngått for noen dager siden.

Hva regnskapet for 2017 viser, blir også av stor interesse. Så langt er det bare det gunstige 2016-regnskapet som kan ses i Brønnøysundregistrene. Leveringsfristen for 2017-regnskap er 31. juli.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland