www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bystatus for gamle Son – eller for nye Vestby? Ti. 1. des. 2020
Meny

Bystatus for gamle Son – eller for nye Vestby?

Som selvstendig ladested fram til 1964, har Son sin bymessige fortid i det små. Etter at kommuneloven ble endret på 1990-tallet, kan nå kommuner med over 5000 innbyggere på visse betingelser selv bestemme byspørsmålet. 52 tettsteder har nå bystatus, mot 46 etter ordningen som gjaldt før lovendringen. Foto: Sturla Strand/LM Fototjenester

Publisert 09.09.12 (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører John A. Ødbehr (H) har bedt rådmann Knut Haugestad utrede om "gamle Son" bør få bystatus. Med rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg som saksbehandler kommer det i stedet en utredning der det mer enn antydes at det først og fremst er Vestby sentrum som bør få bystatus, eventuelt. Alternativt både Vestby og Son.

♦ Saken kommer nå opp i formannskapet 17. september. Rådmannen ønsker imidlertid ingen realitetsbehandling av saken i formannskapet. Han vil først ha en høringsrunde. Det som skal "høres" er da spørsmålet om bystatus i Son eller Vestby.

– Det er høyst usikkert om Son bør gis bystatus framfor Vestby sentrum. Mange spørsmål bør vurderes nærmere, konkluderes det med i saksframstillingen.

VENTE NOEN ÅR?
Et alternativ i saksframlegget er å vente noen år til både Vestby sentrum og Son har "satt seg" gjennom fortetting og stedsutvikling.

I sin vurdering trekker Haugberg fram at det han kaller "Sonsmiljøet" føler liten tilhørighet til Vestby, og at noe må gjøres med dette.

– Bystatus for Son vil neppe være noe som gir Soningene økt tilhørighet til Vestby, snarere tvert imot, heter det. Og videre:

– Bystatus for Vestby kunne derimot være et tiltak som klargjorde Vestby sentrum som kommunesenteret for hele befolkningen.

For å understøtte dette, nevnes alt som skal skje i stasjonsbyen av ulike utbygginger og "sterk fortetting i konsentrert bebyggelse for kontor, forretning og leiligheter." Haugberg trekker også fram Vestbys "økende betydning som kollektivknutepunkt etter hvert som Follobanen og Intercitytriangelet gjennomføres".

– FJERNE STEMPELET "PRÆRIEN"
Saksbehandleren ser til og med for seg at det blir mulig å, sitat: "fjerne stempelet Prærien som anvendes om Vestby sentrum". Da trengs det en "bevisst satsing på en fortettingslinje med bymessige kvaliteter."

Mange flere innbyggere i Vestby enn i Son med sine snevre grenser vil det ikke minst også bli, poengterer Haugberg gjennom talleksempler alt etter hvor bygrensene skulle settes.

Det hele startet altså med et begrunnet utspill fra ordføreren der Vestby ikke var nevnt.

Ødbehr begrunnet det kort og godt med at kommunen har som mål å utvikle Son som Oslofjordens hovedsete for summerturisme.Lokal forhandler: Strand Prinfo, tlf. 64 95 73 48 E-post: strand.prinfo@gmail.com
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland