www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bygningssjefen vitnet på telefon om Engene To. 26. nov. 2020
Meny

Bygningssjefen vitnet på telefon

 Publisert 20.11.15. Avsluttet og korrigert lørdag 21.11.15 15:23 (Reporter Svein-H. Strand) Hun har lagt om veien til hyttefeltet og vil ha dom for at hytteeierne skal bruke denne, ikke den opprinnelige traseen til hyttene og gården sin. Den har drift av hester som eneste aktivitet. Etter en årelang tvist vil hun også ha dekket anleggskostnadene for den nye traseen, samt hva det vil koste å sanere den gamle.

► Jordskiftesaken om veiomleggingen til hyttefeltet på Engene i Garder og videre opp til Engene gård ble avviklet som såkalt omskipningssak i Vestby Arena tirsdag og onsdag. LMs forhåndsomtale av rettsmøtet kan du LESE HER.

Siste dag ble det gjennomført en ca to timers befaring på veianlegget, før bl.a. partenes prosedyrer.

For saksøkeren, gårdeier Christel Flagestad, vitnet bl.a. Vestbys bygningssjef Hans Chr. Fæste per telefon i hennes favør rundt den forvaltningsmessige side av sakens behandling i Vestby kommune.

Også to av hytteeierne og en lokal maskinholder som har ansvaret for vintervedlikeholdet av veien vitnet for Flagestad.

► Saken mot åtte hytteeiere på feltet, etter servituttlovens paragraf 5, subsidiært paragraf 6, ble ført for Akershus og Oslo jordskifterett med jordskiftedommer Frank Rødahl som administrator og advokat Hans Petter Hellerøy som prosessfullmektig for saksøker.

Prosessfullmektig for sju av de saksøkte var advokat Anders Evjenth, mens advokat Tom Berger representerte den åttende.

Tre av de saksøkte hadde partsinnlegg ved vitner. Om det miljømessige ved veianlegget vitnet en representant for Hjellnes Consult som har levert en rapport om forekomst av asfalt i fyllmasser, basert på en visuell erfaring.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland