www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bygningssjefen i Vestby vitnet for saksøker i Engene-saken On. 2. des. 2020
Meny

Bygningssjefen i Vestby vitnet for saksøker i Engene-saken

Publisert 17.10.12 Det hjalp ikke at Vestbys bygningssjef Hans Chr. Fæste stilte som vitne, Christel Flagestad på Engene gård i Garder nådde ikke fram i tingretten med sitt søksmål mot en av hytteeierne som har atkomstvei på gårdsveien.

♦ Allerede i Vestby forliksråd der saksanlegget startet i desember i fjor, ble det avsagt dom for at Flagestad ikke har rett til å stenge veien til hyttene nr. 1 - 24 uten samtykke eller dom. Dette i forbindelse med en omstridt omlegging av gårdsveien.

Men Flagestad tok saken til tingretten, og i dommen som nå er rettskraftig tapte hun igjen.

Flagestad er i Follo tingrett også dømt til å erstatte hytteeierens sakskostnader med 82.500 kroner.

LM har fått domsutskriften og arbeider med en større versjon av denne saken, der bygningssjefen kommer inn gjennom et administrativt vedtak om veiomleggingen. En feilvurdering som senere måtte omgjøres av Fylkesmannen.

Fæste trakk seg opprinnelig som vitne etter å ha sagt ja til Flagestad, og ble erstattet av en underordnet i bygningsavdelingen. Senere dukket bygningssjefen selv opp på vitnelista igjen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland