www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bygningssjefen bommet på firemetersregelen Lø. 5. des. 2020
Meny

Bygningssjefen bommet på firemeters-regelen


Publisert 24.06.13 (LM Nyhetsdesk) Når det bygges veier og gangveier uten regulering i forkant, må tiltaket søkes om. Da gjelder også firemetersregelen i plan- og bygningsloven. Det skriver bygningssjefen i Vestby, Hans Chr. Fæste, i forbindelse med en klage på hvordan gangveien på platået ved tidligere Son skole er utført (bildet).

♦ Som tidligere meldt har tiltakshaver Otto B. Backe søkt om godkjenning først etter at anlegget er ferdig, noe bygningssjefen har innvilget administrativt.

Under arbeidet med en klage på bygningssjefens vedtak har bygningsavdelingen hans nå avdekket at det skulle vært søkt om dispensasjon fra kravet om avstand til naboeiendommer.

BYGNINGSSJEFEN TRODDE
Bygningssjefen trodde det skulle gjennomføres "en snarlig regulering fra offentlig bebyggelse til kombinert bolig og næring, slik ny eier har tatt eiendommen i bruk. Gangveien skulle da også reguleres inn som forutsatt."

Jeg forstår det nå slik at en egen reguleringsplan for eiendommen ikke er aktuell og at reguleringsendringen skal gjennomføres ved endringen av reguleringsplan for Son indre område.

Det skriver Fæste blant annet i brevet til Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS som står som søker og har utført arbeidene.

OMFATTENDE TERENGENDRINGER
For å få anlagt traseen her, er det gjennomført omfattende terrengendringer der karakteristisk fjellgrunn er sprengt bort.

Da dette er i et bevaringsområde, skulle også fylkeskommunen hatt saken til uttalelse. Fylkeskommunen har i et brev til kommunen beklaget dette.

Unnlatelsen medførte også at det ikke ble gjennomført obligatoriske arkeologiske undersøkelser foran oppgraderingen av hele gangveiforbindelsen mellom Storgata og Skoleveien.

- For at saken ikke skal ende i retur fra Fylkesmannen, kan den rettes opp i ettertid ved at det nå søkes om dispensasjon. En eventuell dispensasjonssøknad må begrunnes og skal nabovarsles. Den vil da bli forelagt plan- og miljøutvalget ved behandlingen av klagesaken, skriver bygningssjefen.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland