www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bygging før regulering? On. 2. des. 2020
Meny

Bygging før regulering?

Publisert 10.3.14. Kan det være rett å gi bygge-tillatelse for hus 4 og 5 i Solsiden-prosjektet før endring av reguleringsplanen eventuelt er vedtatt?

♦ Flere reiser dette spørsmålet foran plan- og miljøutvalgets møte 17. mars, ikke minst berørte naboer.


Det kan ta lang tid før en endelig avgjørelse foreligger, blir det understreket i administrasjonens saksframlegg.


Som nabo skal jeg ha planen til uttalelse, og nabovarsel for byggesøknaden. Reguleringsplanen skal uansett legges ut til offentlig høring. Jeg har ikke fått noen av delene. Det forteller nabo Hans Chr. Aakre til LM.

– En åpenbar uheldig konsekvens av den behandlingsformen det er lagt opp til, vil være om forslaget til reguleringsendring ikke blir vedtatt. Da er det gitt byggetillatelse til en reguleringsplan som ikke gjelder, sier Aakre og viser blant annet til parkeringsspørsmålet.


Uansett mener han det vil være hensiktsmessig å bygge parkeringshuset før hus 4 og 5.

– Slik administrasjonen har lagt løpet, vil beboerne i 4 og 5 ikke ha egen parkering. Parkeringshuset vil jo ikke være bygget, og plassen foran 4 og 5 vil være en avstengt byggeplass.

Aakre påpeker at Solsiden er en stor utbygging på den siste gjenværende sentrumstomt mot sjøen.

– Det er derfor viktig at lovens system for rekkefølge og uttalelse følges. Det er utbyggeren som selv har bragt seg i "tidsnød". Det opprinnelige prosjektet var ikke salgbart, og det nye med nedskalert plan har ingen hast for andre, konkluderer Hans Chr. Aakre.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland