www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bygdekvinnelaget gjør noe med matkastingen Ti. 27. okt. 2020
Meny

Bygdekvinnelaget gjør noe med MATKASTINGEN

Publisert 06.11.14 I februar 2013 oppdaget Akershus Bygdekvinnelag en artikkel i en lokalavis hvor det gikk fram at Akershus er det fylket i landet hvor det kastes mest mat fra privathusholdninger. På landsbasis blir innholdet i hver femte bærepose vi tar med oss hjem fra butikken aldri spist, men kastet. I Norge blir altså 20 prosent av maten vi handler ikke spist!

♦ I Akershus er situasjonen enda verre, det kastes rundt 25 prosent av maten vi kjøper. Dette er noe Akershus Bygdekvinnelag ikke kan leve med. Det må finnes måter å redusere matsvinnet på. Vi har større tro på opplysning og oppmuntring enn på strenge pekefingre og kritikk.

Fra forbrukerundersøkelser har vi fått vite at hovedgrunnene til at folk kaster mat er at de mener den er ”gått ut på dato” eller blitt for gammel og dermed lite fristende. Eller at det var for mye i den pakken de kjøpte, altså at man sitter igjen med rester – rester man ikke vet hva man kan bruke til.

De samme undersøkelsene viser også at folk kaster mer mat enn de er villige til å innrømme, muligens også enn hva de er klar over.

VINN OVER SVINN

For å få Akershus ned fra denne forsmedelige førsteplassen som ”versting” når det gjelder å kaste mat, setter vi i gang et prosjekt for å minske matsvinnet. Prosjektet sparkes i gang tirsdag 18. november med lansering av kalenderen "Vinn over svinn".

Kalenderen inneholder oppskrifter på hva man kan bruke restematen til. Oppskriftene har vi fått fra kokker og matskribenter i Akershus. I tillegg har hvert kalenderoppslag gode råd fra bidragsyterne.

Etter selve kalendariet følger det flere sider med god råd i form av ”Hva gjør vi med ..?” matrestene i stedet for å kaste dem. Vi har også fått med faktaopplysninger om matsvinn.

Skal vi rette opp fylkets ære og få Akershus ned fra den førsteplassen vi ikke vil inneha, trenger vi hjelp. Idéen oppsto fra en artikkel i lokalpressen. Lokalpressen er også vårt vindu ut til den vanlige forbruker i Akershus. Av den grunn ber vi lokalpressen om å delta aktivt i prosjektet.

Akershus Bygdekvinnelag
Trine Amalie Sjøvold
Styremedlem og prosjektleder
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland