www.lokalmagasinet.no NYHETER | Budsjettsaker desember 2012 Sø. 29. nov. 2020
Meny

Budsjettsaker fra desember 2012

 

Vestby rådhus. der beslutninger som gjelder oss alle fattes. Ikke minst i budsjettsakene. Artiklene på denne siden har tidligere vært henvisningssaker eller avsluttende notiser på vår frontside. LM arkivfoto 2012: Svein-H. Strand

Må starte 2013 med gamle satser

Lørdag 22.12. De private barnehagene må klare seg med tilskuddssatsene for 2012 gjennom de tre første månedene i 2013.

Dette er en del av innsparingstiltakene som ligger i kommunestyrets rødgrønne budsjettvedtak. En egen sak om nye satser for 2013 skal fremmes i løpet av første kvartal.

– Som telledatoer for private og kommunale barnehager fastsettes den 20. i hver måned, med unntak av juli måned, heter det i vedtaket som fikk flertall. 

Åtte forslag, hvem stemte for hva?

Torsdag 20.12. I kommunestyret ble det satt fram og stemt over hele åtte budsjettforslag utenom rådmannens innstilling, som fikk null stemmer. I tillegg til fellesforslagene fra de store blokkene ble det satt fram en rekke felles verbalforslag som ble vedtatt med ulikt flertall.

Saken om å innføre full sosialstønad fra dag én (saken nedenfor) ble satt fram av Aps Anita Wulvig som verbalforslag fra de rødgrønne og ble vedtatt mot seks stemmer (Frp, V og KrF).

På bakgrunn av sprekken i den borgerlige posisjon er det denne gang ekstra stor interesse omkring forslag og vedtak i møtet. Oversikt kommer. ILLUSTRASJONSFOTO: Stock.exchng

Full sosialstønad fra dag 1

Onsdag 19.12. Etter tidligere vedtak i Vestby kommunestyre kan Nav lokalt gi bare 80 prosent av statens sats i stønad til livsopphold det første halve året. Men etter vedtaket om handlingsprogrammet for 2013-2016 skal statens satser følges fra dag 1.

♦ I fellesforslaget fra de rødgrønne som ble vedtatt, påpekes det at 80 prosent-vedtaket "er lite hensiktsmessig når det gjelder saksbehandling fordi hvert enkelt vedtak må begrunnes." I parentes bemerkes at "Nav er pålagt av Fylkesmannen å gi til grunn hvorfor man mener at klienten kan klare seg med mindre stønad de første månedene."

– Det foreslås derfor at statens satser skal følges fra dag 1, i tråd med Fylkesmannens anbefaling. Ved å spare saksbehandlingstid mener vi at dette ikke krever nye midler i budsjettet, heter det til slutt om dette ene av en lang rekke endringspunkter i rådmannens forslag.

Tirsdag 18.12. PSYKIATRITJENESTEN i Vestby kommune må styrkes. Det vedtok kommunestyret som en del av fellesforslaget fra de rødgrønne, til handlingsplanen 2013-2016. Målet er "et kvalitativt bedre tilbud om oppfølging av brukere i forhold til psykiatri, rus- og atferdsproblemer". Kommunestyret ber om å få en nærmere vurdering av behovet, med sikte på å få opprettet "en psykologistilling fra 2014."

VIL HA BELYST VEILYS

Mandag 17.12. Vestby Ap, Sp og SV fikk i kommunestyret vedtatt også sitt fellesforslag om at det i løpet av første halvår 2013 blir lagt fram en oversikt over gjeldende avtaler for og drift vedlikehold av veilys.

– Hvilke driftsmål gjelder, og når skal avtalene eventuelt reforhandles? Det ønskes også en oversikt over investering i nye veilys. – Hvilke områder/strekninger skal prioriteres?

BILDET: Veilys oppsatt for nedre del av den offentlige gangveien fra Storgata og opp til tidligere Son skole som ikke har virket på flere år. Som det framgår, står selve lysstolpen på privat grunn i Thornegården. LM-arkivfoto 2012

 

Tverrfaglig Solhøy-plangruppe

Mandag 17.12. Det har vært liten framdrift i planarbeidet omkring tidligere Solhøy skole i Son. Til handlingsprogrammet for 2013-2016 ber Vestby kommunestyre om at det blir satt ned en "tverrfaglig plangruppe" til å lage en mulighetsskisse. Punktet om Solhøy er en del av forslaget opposisjonen framsatte og som ble det endelige vedtak. HELE SAKEN. 

Historisk lånefest

Torsdag 13.12. Merk deg beløpet: 154 millioner 260 tusen kroner. Det er hva Vestby kommune må ta opp i nye lån for å få finansiert investeringene i 2013 som opposisjonen og Høyre fikk vedtatt mandag.

Merk deg også: Dette er 82 millioner 288 tusen kroner mer enn det rådmannen hadde strukket seg til. LM kommer med mye mer om det historiske kommunestyremøtet, som varte i fire timer og 40 minutter og førte til at alle andre saker som sto på dagsordenen ble utsatt.  

– Høyre møtte helt uforberedt

Onsdag 12.12. Høyre møtte opp til kommunestyremøtet kl. 18 totalt uforberedt, "uten et eget forslag". Det hevder styremedlem i Vestby Arbeiderparti og vararepresentant i kommunestyret, Martin Ludvigsen, på partiets hjemmeside. – Forslaget ble levert kl. 18.20, og da hadde de ikke engang rukket å skrive overskrift, slik at det var klart hvilket parti forslaget kom fra. HELE SAKEN.

 – Samarbeid fra sak til sak nå

Tirsdag 11.12. Etter bare et drøyt år sprakk i går det borgerlige flertallssamarbeid i Vestby. – Etter det som skjedde i budsjettbehandlingen i kommunestyret, ligger det for oss an til et samarbeid fra sak til sak. HELE ARTIKKELEN.

SKOLENES BUDSJETTRIUMF

Tirsdag 11.12. Med H på laget fikk opposisjonen i går gjennomslag for et milliondryss til skolene:

77 millioner kroner til alternativet full utbygging av Hølen skole. 35 millioner kroner ekstra, fra 40 til 75 millioner, til Brevik skole. Ti millioner kroner mer enn i rådmannens forslag til utvidelse av Grevlingen ungdomsskole.

Men milliondrysset som kanskje vil gi rådmannen grå hår i hodet stoppet ikke der: Høyre støttet Ap, SVs og Sps budsjettforslag mot at disse stemte for å bevilge 11,5 millioner neste år og 11 millioner i 2014 til prosjektet Son kulturkirke.

Flertall for næringsbyggskatt

Mandag 10.12. Vestby kommunestyre klarte i kveld å samle flertall i handlingsplanen for rådmannens forslag om å innføre 5 promille eiendomsskatt på næringsbygg.

Det er ikke tid til å innføre den nye skatten allerede fra 2013 ettersom de mange skatteobjektene må takseres først. Denne nye inntekten kan kommunen dermed ikke nyte godt av før vi skriver 2014, og det går mot et pinetrangt driftsbudsjett for neste år, men der bl.a. Son bibliotek er sikret drift.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland