www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bryter loven med altfor lang saksbehandlingstid Ti. 20. okt. 2020
Meny

Bryter loven med altfor lang saksbehandlingstid

Publisert 31.10.16. Oppdatert 23:02 Vestby kommune er ikke ajour med saksbehandling der plan- og bygningsloven fastsetter frister for dette. Det kom fram i siste møte i plan- og miljøutvalget.

► Utenom sakskartet ble det fra Høyres to stilt spørsmål om bygningsetaten er ajour med saker der plan- og bygningsloven fastsetter minstefrister for saksbehandlingen.

Bygningssjef Jack Hatlens svar var kortest mulig:

Nei.

Etter det LM får opplyst var det ingen av representantene som hadde kommentarer eller oppfølgende spørsmål til dette.

Frister for såkalt førsteinstansbehandling framgår av plan- og bygningsloven, § 21-7.

Etter fjerde ledd der, skal kommunen f.eks. avgjøre en søknad om tiltak etter paragraf 20-2 før det er gått 12 uker i byggesaker. Dette der det kreves dispensasjon fra plan eller planbestemmelser.

Som klageinstans har statens representant i landets fylker ingen direkte instruksjonsmyndighet over kommunene.

► Fylkesmannen kan dermed ikke pålegge kommunen å behandle saken innen en bestemt frist. Dette selv om fristen skulle være overskredet med over ett år.

Kommunen risikerer heller ingen sanksjoner av noe slag. Brudd på en lovbestemmelse som denne kan den bare stilles til ansvar for ved et sivilt søksmål for eventuelt tap eller ulempe.

Men som en kilde sier til LM:

– Et omdømmetap er likevel et mulig resultat. Dét burde være en tankevekker for en kommune som med styrke hevder å kunne klare seg fint gjennom kommunereformen uten å bli sammenslått i en større enhet.  

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland