www.lokalmagasinet.no NYHETER | Brukte Moss Avis til personlig politisk agenda Fr. 30. okt. 2020
Meny

Brukte Moss Avis til personlig politisk agenda

Lørdag 2.8. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng. KOMMENTAR: Svein-H. Strand Som partier flest opplever Vestby Høyre til tider personlige motsetninger og politisk uenighet. Slike ting behandles over alt internt, så å si som en dynamisk del av det løpende arbeid. Sjelden eller aldri ser man at en del av den aktive politiske flokk i skjul bruker pressen til å oppnå sine mål.

♦ Det har skjedd i Eyde-saken med et skandaløst dokument og injurierende innhold som lokkemiddel. Og Moss Avis har latt seg bruke.

Gjennom en årrekke har det nærmest vært en tommelfingerregel i det politiske miljø "å ta en Kjersti Halvorsen" for å få fokus på synspunkter med mer i spesielle situasjoner.

Avisens politiske Vestby-reporter og avisens ledelse har denne gang gått langt, åpenbart for langt, i å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.


Det handler da ikke om at en ikke skulle ta i saken – rettere mistillitsforslaget fra et hemmelig møte, velvilligst oversendt av kilder som finnes blant "protestantene". Det handler om hvordan jobben er utført; vinklet og krydret, her nærmest som et snadder for den varme sommerdagen.

En så alvorlig sak som denne krever en reportasjemessig innsats i bredde og dybde som Moss Avis her er beklagelig langt fra å levere.

En lokalavis skal ikke være mikrofonstativ for noe som bunner i hemmelig politisk fraksjonsvirksomhet. Nå er det jo heldigvis slik at pressen kan unnskyldes, eventuelt også rette opp egne feilgrep gjennom de løpende publiseringer. Men for kildene er det her vanskelig å la nåde gå for rett når vi ser hvordan det som ble og måtte bli en bred mediesak, har skapt sorg, sinne og fortvilelse også blant dem som ble bedt om å sette sitt navn på "et dokument" om ledelsen av kommunestyregruppa.

26. august kan og bør bli en dato som gir full avklaring i et hardt prøvet lokalparti.


Møtet blir lukket, men pressemeldingen etterpå bør speile konsensus og ikke levne den minste tvil om hva som har skjedd.

Det er bare ett år til kommunevalget, og det er ikke vanskelig å se at kommunestyregruppa på 14 per i dag står overfor muligheten til å bli halvert.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland