www.lokalmagasinet.no NYHETER | Braaen får Sooningprisen Sø. 27. sep. 2020
Meny

Braaen får Soningprisen

Publisert 16.02.16. Oppdatert 17.02.16 (Reporter Svein-H. Strand) Sooningprisen for 2015 blir tildelt Tom Braaen, får LM opplyst. Han blir den 29. i rekken som får denne hedersbevisningen.

LM arkivfoto av Tom Braaen: Svein-H. Strand

► Prisen, som er opprettet av Soon og Omegns Vel, går ifølge statuttene til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning.

Sooningprisen består av en skulptur (bildet nedenfor) utformet av Ruben Nordahl midt på 1970-tallet, samt et diplom. Den utdeles alltid på vellets årsmøter tidlig i det etterfølgende år, i år 23. februar.

Tom Braaen, rotekte soning, blir altså prismottaker nummer 29. Den første som fikk den, for 1978, var Odd Birkeland. Åtte av årene på 1980- og 1990-tallet var det ingen prisutdeling, fordi man ikke fant noen verdig kandidat, må vi tro.

Styret begrunner tildelingen denne gang slik:

LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Tom Braaen er født og oppvokst i Son, nærmere bestemt på «Saga». Han har i mange år vært og er aktiv i foreningslivet i Son, blant annet i Soon og Omegns Vel,  der han i flere år har vært medlem av styret og dessuten styreleder i 2012. Tom Braaen har alltid vært interessert i å ta vare på Son og Sons historie, og han har betyd mye for tettstedet.

Han har gjennom oppveksten fått svært god kunnskap om stedet, i tillegg til at han i voksen alder har ervervet seg ytterligere kunnskap om Son og Sons historie. Denne kunnskapen har han blant annet benyttet til omvisninger i Son, i regi av Soon og Omegns Vel og senere for gjestene ved spahotellet. Han har dessuten holdt flere lokalhistoriske foredrag om Son og vært vandrende foredragsholder for Vandreteatret i årene 2012, 2013 og 2014.

Tom Braaen er også aktiv i Son Kystkultursenters Venner og har hatt ansvaret for to sommerutstillinger på Son Kystkultursenter. Med sine store kunnskaper om Son og med sin evne til å formidle denne kunnskapen, er Tom Braaen en verdig mottager av Sooningprisen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland