www.lokalmagasinet.no NYHETER | Boliggrensen nær Lø. 5. des. 2020
Meny

BOLIGGRENSEN nær

Publisert 14.04.13 Oppdatert 15.04.13 (Reporter Svein-H. Strand) "Kommunens sterke befolkningsutvikling gir store økonomiske og sosiale utfordringer selv uten nye boligområder. Nye boligområder vil derfor også tilbakevises av overordnede myndigheter."

Dette er ingen kommentar i den offentlige debatt. Det er sitat fra konklusjonen i en tung og talende sak som legges fram til andre gangs behandling i formannskapet mandag: Rullering av kommunens utbyggingsplaner fram til 2025. 2025 er ikke veldig langt fram, men saksframlegget er også innom et 50 til 100 års-perspektiv.

Kommunen har allerede en nesten byggeklar boligreserve på ca 3000 boliger i kommuneplanen.

Planforslaget, Planstrategi og planprogram som det heter offisielt, har nå vært på høring. 42 uttalelser er kommet inn, noen av dem i form av betydelige private utbyggingsforslag.

Ikke minst kaster Fred. Olsen igjen optimistisk inn sin kongstanke om en "Laksa-by" som et "speilbilde av Son".

I tillegg til 250 boliger og 15.000 kvadratmeter til næringsvirksomhet, tenker Fred. Olsen seg også et nytt "sentrumsområde" i strandsonen.

Så langt er det ikke noe som tyder på at Olsen blir hørt denne gang heller. Men det kan bli tilfelle for å legge en del av Kolåsområdet ved Son inn i planverket igjen. I forrige rullering ble området tatt ut.

Her er det snakk om å gjøre om ca 50 dekar fra hytte- til boligområde. Kolåsområdet er i dag under såkalt "sterkt helårspress", det vil i at hytter mer eller mindre fast fungerer som boliger.

Det ser videre ut til at det kan bli grønt lys for at næringsarealet ved Kiwi på Sletta øst for Son blir utvidet østover. Det samme gjelder ikke minst en godsterminal på 50-60 dekar sørøst for grossistlageret Asko i Vestby.

I rådmannens innstilling ligger også at det skal vedtas en såkalt formålskorrigering. Dette gjelder enkelte mindre tomter, "i det vesentlige enkelte boligtomter", som det heter. På disse er det nåværende arealformålet ikke i samsvar med hvordan tomten er regulert eller brukt.

Som siste "satsingsområde" foreslår rådmannen å ta inn "Aktuelle formålsendringer i henhold til Kommunedelplan Vestby Nord". Der hører som kjent IKEA på Delijordet hjemme. 

Denne saken var også oppe i formannskapets møte 4. mars. Da ble den enstemmig utsatt etter forslag fra ordfører John A. Ødbehr (H).


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland