www.lokalmagasinet.no NYHETER | Blir ingen etterforskning Ti. 1. des. 2020
Meny

Blir ingen etterforskning

(23.10.18. Oppdatert senest 17:36) Oslo Statsadvokat-embeter omgjør ikke politiets henleggelse av Nina Johnsrud-saken fra juni. Filansjournalisten, som her navngis for første gang, måtte fjernes med makt etter å ha tatt seg ulovlig inn i stua til LMs redaktør via verandaen der en medbrakt venn ventet.

► Den tidligere kriminalreporteren i Dagsavisen, nå bosatt i Son, nektet å fjerne seg og fortalte etter hvert at hun gjorde skjult opptak av det som ble sagt av redaktøren og hans kone under det mange minutter lange opptrinnet. Bakgrunnen var en artikkel om Café Oliven der hun var nevnt.

Det ble ringt etter politibistand to ganger, men anropene ble ikke besvart.

Oslo Statsadvokatembeter finner i likhet med Øst politidistrikt ikke "rimelig grunn", selv ikke ut fra den lange og detaljerte anmeldelsen samme kveld, til engang å etterforske om det foreligger straffbare forhold.

Etter politiets oppfatning bærer saken, sitat: "preg av at partene er i konflikt og eventuelt opptrer ubehagelig overfor hverandre." (Vår uthevn.)

Dette står å lese i politidistriktets innstilling til statsadvokaten etter at henleggelsen ble påklaget av redaktøren. Det er denne innstillingen som er lagt til grunn for å opprettholde henleggelsen.

FLERE VITNER

Henleggelsen ble påklaget med den begrunnelse at det dreier seg om et "åpenbart straffbart forhold" og der det var flere vitner.

Saken er nå endelig avgjort fordi den ifølge straffeprosessloven ikke kan påklages videre. Mer kommer fra politidistriktets begrunnelse overfor statsadvokaten.

Og: Slapp Nina Johnsrud unna det som, ifølge politidistriktets opprinnelige rubrisering av "Forholdets art", kunne være "henynsløs atferd" fordi hun er journalist? Om dette kommer det en kommentarartikkel til den endelige henleggelsen.

Relaterte saker fra arkivet: 
"Forholdet er henlagt"


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland