www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ble tilbudt stillingen som ny bygningssjef i Vestby Ma. 30. nov. 2020
Meny

Ble tilbudt stillingen

Publisert 17.01.16 (Reporter Svein-H. Strand) Den oppsagte brannsjef i MOVAR, Jack Hatlen, ble tilbudt stillingen som bygningssjef i Vestby og leder av kommunens resultatområde Plan, bygg og geodata. Han er nå fast ansatt etter Hans Chr. Fæste, som var langtids sykemeldt i forkant av sin avgang for å bli pensjonist. 

► Det har vært mange spørsmål rundt skiftet i det som er den viktigste posten i kommunens administrasjon etter rådmannen. LM spurte før helgen rådmann Sjur Authen om hva som er den formelle bakgrunn og årsak.

Rådmannen opplyser i en e-post at Fæste tidlig i 2015 sa opp sin stilling med virkning fra årskiftet 2015/2016.

► Stillingen ble så lyst ut i april/mars, men det kom få søknader. Om hva som skjedde videre forteller Authen dette:

Fordi det var få søkere, engasjerte vi deretter et rekrutteringsbyrå, og stillingen ble lyst ut på nytt 18. august med søknadsfrist 10. september.

Denne utlysningsrunden endte med at Hatlen fikk tilbud om stillingen.

Han tiltrådte i kommunen 1. november. På det tidspunktet var Fæste sykemeldt, og etter sykemeldingsperioden har Fæste avviklet ferie, avlutter rådmann Sjur Authen sin orientering.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland