www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan To. 3. des. 2020
Meny

Ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan


Utsnitt av kart som viser Ludvigsens garasje delvis plassert innenfor lekearealet markert i grønt.

Publisert 05.08.15. 08:56. Oppdatert senest 09:48. (Reporter Svein-H. Strand) Tom Anders Ludvigsens garasje i Granittveien 8 (nyhetssaken nedenfor) ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan. Det var hovedbudskapet som han mottok fra Vestby kommune sammen med kart m.m. i et brev datert 30. januar 2014.

Plan, bygg og geodata var da blitt kjent med at garasjen de godkjente som meldingssak allerede 26. mars i 2010 ikke var oppført i samsvar med situasjonsplanen som fulgte ferdigmeldingen hans.

Antakelig delvis over på regulert lekeareal, som bygningssjef Hans Chr. Fæste skriver.

I brevet får Ludvigsen frist til 14. februar med å levere "en skriftlig redegjørelse om forholdene med dokumentasjon på plasseringen", som det heter.

SNAKKER MED BYGNINGSSJEFEN

Ludvigsen overholder ikke fristen. Men før den går ut, snakker han med bygningssjefen. Det går fram av Fæstes brev til Ludvigsen datert 6. februar. Der vedlegges det kopi av kart som viser at garasjen med trapp strekker seg ca 3,2 meter inn på regulert areal for lekeplass.

► I denne situasjonen ser bygningssjefen to muligheter, sitat:

"1. Det søkes om å omregulere nødvendig areal som tillegg til egen eiendom.

2. Garasjen flyttes."

► – Vi avventer tilbakemelding innen 14.02.14, avslutter Fæste.

Men tilbakemeldingen kommer altså ikke, og i et brev datert 17. mars får Ludvigsen ny frist, helt til 11. april.

Muligheter for pålegg om fjerning av garasjen, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr nevnes dersom heller ikke den nye fristen overholdes. Men nå overholder Ludvigsen fristen. Såvidt.

I et brev datert 10. april skriver Ludvigsen at det var "med stor overraskelse" han ble gjort kjent med situasjonen gjennom kommunens brev av 30. januar.

DEN VIDERE DEKNING I LM

Mer fra Ludvigsens forsinkede tilbakemelding kommer som egen sak i LM. Det skal også publiseres kommentarer og tilleggs-opplysninger som LM har innhentet fra bygningssjefen. En gjennomgang av administrasjonens framlegg til politisk behandling, og hva som skjedde da saken ble avgjort av Ludvigsens "kolleger" i plan- og miljøutvalget, kommer også.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland