www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ble midlertidig Høyre-medlem for å kunne påvirke listeforslaget Lø. 5. des. 2020
Meny

Ble midlertidig Høyre-medlem for å kunne påvirke listeforslaget

Publisert 25.11.14 21:41 (Reporter Svein-H. Strand) Under reportasjearbeidet foran nominasjonsmøtet i Vestby Høyre har LM avdekket at Ole Johan Hvidsten meldte seg inn i partiet først etter at han var blitt valgt inn i Vestby Høyres nominasjonskomité. Der var han blant mindretallet på tre i det avsluttende arbeid med listeforslag. Etter at komiteen hadde avsluttet sitt arbeid, anså Hvidsten sin oppgave som avsluttet og meldte seg ut av partiet!

♦ Som medlem av den viktige nominasjonskomiteen hadde han da fått med seg at mindretallet la fram det som ble lekket til Moss Avis og uriktig presentert som et listeutkast fra komiteen som sådan.

I en epost ved 12:30-tiden i dag ble Hvidsten gjort oppmerksom på at LM i dag går ut med saken om hans planlagte inn- og utmelding. Med eller uten hans kommentarer. Han ble her også tilbudt å kommentere saken i et eget innlegg. Han har ikke benyttet seg av sin tilsvarsrett, og det er ingen hensyn som taler for å holde saken enda mer i bero.

LM har bedt Ole Johan Hvidsten bekrefte våre opplysninger og svare på:


1) Om han synes dette er en akseptabel måte å delta i politisk arbeid på når det fortoner seg som en slags "politisk oppdragsfrilansing"?

2) Om han er, eller har vært, medlem av noe annet politisk parti. Og med bopel i Hvitsten hvorfor han ikke fortsatt kan være medlem av Vestby Høyre?

3) Om han ble bedt av Bjørn Skaug, lokalforeningens leder til i sommer, Eirin S. Bolle eller andre fraksjonister i partiet, om å stille seg til disposisjon som deres talerør da styret i sommer skulle plukke ut kandidater til nominasjonskomiteen?


 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland