www.lokalmagasinet.no NYHETER | Blant de få lokale nettavisene som har vært i gang så lenge To. 9. juli 2020
Meny

Blant de få lokale nettavisene
som har vært i gang så lenge

(04.06.18) (Av Svein-H. Strand) Første måned med over 2000 besøk i snitt per dag! Over 4.100 besøk på én enkelt dag, den 20! Med en historisk dobbeltrekord for mai i boks, hva kunne passe bedre enn å bli intervjuet fra Høgskolen i Volda?

► Der arbeides det med et prosjekt om landets ca 70 lokale nettaviser. LM-redaktøren var blinket ut for et halvtimes telefonintervju. I denne gruppen lokalaviser er Lokal-magasinet.no nemlig en av de eldste som er i daglig drift.

Utspørrer var prosjektlederen, Lars Halvorsen. Sammen med en gruppe studenter skal han ha prosjektrapporten klar om noen måneder.

Å forklare, uten forberedelser, blant annet drøye 15 år i sammenhengende "opplagsvekst" (les: trafikktall fra egen server)? Ja, det er unektelig litt som å bli bedt om å forklare en hverdag med meningsfylt arbeid og selvpålagte plikter. De daglige rutiner. De overraskende hendelser som snur opp-ned på planer for en dag eller flere.

Å legge stein på stein til de tusener i det todelte arkivet. Mest fra og om et sted som produserer flere nyheter per kvadrat-meter enn kanskje noe annet sted i landet. Ting du nesten tar som en selvfølge. Bortsett fra den overraskende dobling av besøket fra 2016 til 2017 og klatringen derfra, det må sies!

OVERLEVER PÅ GRATISARBEID

Et fellestrekk så langt for mange av de lokalt baserte og frittstående aktørene på nett: Overlevelsen er jevnt over, og tildels i stor grad, basert på gratisarbeid. Mens løpende driftsutgifter dekkes – i beste fall – fullt ut av reklame og ulike modeller for leserbetaling. For tilgang til alt eller noe av stoffet.

Ja, det var dét da... Kan denne betalingsmuren, som irriterer mange, erstattes av noe mer spiselig her i gården? Sånn at det blir budsjett til å hyre en frilansjournalist. I ny og ne. Vi får se.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland