www.lokalmagasinet.no NYHETER | Blå-blå budsjettendring To. 3. des. 2020
Meny

Blå-blå budsjettendring

Publisert 23.11.13. (Reporter Svein-H. Strand) Regjeringsskiftet har invirket radikalt på enkelte poster i Vestby-rådmannens framlegg til Handlingsplan og budsjett for de fire neste årene.

♦ De seneste fakta inkludert budsjettavtalen mellom regjeringen og V og KrF har gjort det nødvendig å utarbeide nye budsjettdokumenter. Disse er datert så sent som 20. november og løper i ett som en forlengelse av rådmannens opprinnelige framlegg.

Resultatet gir en sjelden anledning til å se hvordan endringer i et forslag til statsbudsjett slår inn på budsjettering lokalt.

Med høyere inntekter og lavere utgifter vil Vestbys lånebehov på grunnlag av budsjettavtalen bli i overkant av én million kroner mindre per år enn i rådmannens opprinnelige framlegg.

Lånebehovet på investeringssiden er likevel på formidable 278 millioner 337 tusen kroner.

Et grovt anslag LM har gjort, viser at lånegjelden da i snitt vil øke med ca 7 prosent per år i perioden. Dette er rundt det dobbelte av forventet inflasjon. Det øvrige er i stor grad et resultat av investeringer som den store økningen i folketallet fører med seg. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland