www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bildealbum fra åpningen av "Son middelaldertorg" 16. mai 2013: Fotoreporter: Svein-H. Strand Lø. 5. des. 2020
Meny

Bildealbum fra åpningen av "Son middelaldertorg" 16. mai 2013: Fotoreporter: Svein-H. Strand

Mange frammøtte på en 16. mai-kveld.

...erklæres hermed for ÅPNET!

Ministeren for kulturminner kunne tale på hjemmebane.

Stilig styltedans med flagg.

Stilig styltedans (II).

Middelalderdans.

Middelalderakrobatikk.

Karuselldans.

Dans med løft!

Luftig stolsitte

Fakler under kontroll!

Trio fra 1700-tallsmusikerne Gorsets Borgere og Bønder.

Trommer og sang med 1700-talls klang.

Dansere fra Varna folkedansgruppe.

Folkedansgruppe (II).

Flagg på ny stang. Med signalflagg fra nære næringsdrivende.

Ordfører John A. Ødbehr takker for flott flaggpakke fra næringsdrivende.

Leder for fylkeskommunens arkeologiske feltenhet Kjartan Fønstelien gladtaler.

Blomsteroverrekkelse. Arkeologleder Fønstelien og ordfører Ødbehr.

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen taler.

Stedfortredende riksantivar Marit Huuse taler i riksantikvarens sykefravær.

Eier av Spinnerigården Trygve Nordby taler for nabolaget.

Ung fyr på gammelt anker.

Den yngste generasjon fulgte med.

Dagens flotteste skjegg. Definitivt!

God hvile på nye torgbenker.

For et torg – med kapabel kai!

Arkeolog-avdekket: Hestebrønn. Med utryddingstruet kjempesalamander nedi!

Arkeologenes felt (I).

Arkeologenes felt (II).

Arkeologenes felt (III).

Uklare meldinger om partytelt utløste litt misnøye i forkant. Men det roet seg. Her før gjestebudet.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland