www.lokalmagasinet.no NYHETER | Besøkstall til himmels for LM! To. 26. nov. 2020
Meny

Besøkstall til himmels for LM!

(02.03.17) Lokalmagasinet.no oppnår for tiden besøkstall opp mot det dobbelte av normaltall så sent som i januar! Halvparten av dagene i februar lå besøket på over tusentallet. Det ga ny månedsrekord med totalt 30.660 besøk, 1095 i gjennomsnitt per dag. 25. februar ble det satt en utrolig ny dagsrekord: 2622 besøk! Den tidligere rekorden for dagsbesøk var på 2033 og ble satt 12. oktober 2016.

► En sammenlikning med februar i fjor viser at besøket økte med så mye som 30 prosent.

Kanskje mest interessant:

NY TREND OGSÅ FOR UNIKE BESØK

Serverloggen byr i det siste også på overraskende høye tall for såkalt unike besøk. Her er det bare dagens første besøk fra en og samme IP-adresse som registreres. Eventuelle gjentatte "vellykkede forespørsler" til LM-serveren inngår i det generelle besøkstallet.

Måneden ble avsluttet med rekordtallet 1007 unike besøk. Den tidligere rekorden på 962 unike fikk bare stå én dag.

Hvor mange lesere som ligger bak et slikt tall, vites ikke. Det blir såkalt kvalifisert gjetning. En familie som deler en PC har samme IP-adresse. I bedrifter arbeider de ansatte ofte på terminaler som er tilknyttet et felles dataanlegg med én og samme IP-adresse
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland