www.lokalmagasinet.no NYHETER | Besøket tredoblet i løpet av sju år On. 2. des. 2020
Meny

Besøket på LM er tredoblet i løpet av sju år

Publisert 23.10.14 Snart 12 år etter den spede start går Lokalmagasinet.no igjen mot et rekordår for besøket. To måneder før året er omme ligger vi an til å ende på godt over 240.000 besøk for 2014. Et år der vi for første gang så 2000-tallet for en enkelt besøksdag og med flere dager på 1000-tallet eller litt under. Et blikk bakover til 2007 viser at årsbesøket faktisk har tredoblet seg.

Ill.foto: Stock.Exchg

Det gir en gjennomsnittlig årsvekst på formidable 43 prosent.

Men enda bedre: Årsbesøket doblet seg, fra 100.000 til 200.000, i løpet av bare to år fra 2009 til 2011!

Siden disse to gjennom-bruddsårene med en strøm av nye lesere som tidligere ikke hadde oppdaget nettmediet i det nære, har økningen vært mer normal.

2014 kan sies å være det første året der besøkstallet på enkeltdager klart er påvirket av oppslag som "selger godt" ved hjelp av bl.a. Twitter og "jungel-telegrafen". Her er det nok å nevne LMs mange oppsiktsvekkende rapporter fra maktkampen i Vestby Høyre.

Stoffmessig er det neppe noen overdrivelse å si at LM har opparbeidet en beholdning av saker med superlokal forankring som har verdi langt utover det rent nyhetsmessige for dagen og uka. I den såkalte nyhetsmodulen, som nå tjener som arkiv med visning av ti saker av gangen, har det vært publisert nær 1800 saker siden modulen ble tatt i bruk for litt over sju år siden. De "nyere nyhetssakene" med lenker i venstre marg teller nå ca 250.

Sist, men ikke minst kommer så mange som noen tusen magasinsider som ligger under temaseksjoner og stoffgrupper med tilgang fra margmenyen. Mye av dette, om ikke alt, må kunne sies å være eller bli et historisk skattkammer, og det arbeides med å gjøre et utvalg av dette bedre tilgjengelig, direkte fra LM-fronten.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland